Dec 202019
 

KAKO RAVNATI Z ODPADNIMI BATERIJAMI IN AKUMULATORJI?

Uporaba baterij v našem življenju narašča, saj so pomemben vir energije za številne aparate in pripomočke, ki jih uporabljamo v prostem času ali na delovnem mestu. Uporabljamo jih v prenosnih računalnikih, mobilnih telefonih, digitalnih kamerah, električnem orodju pa tudi v igračah, ročnih urah itd. Ko se baterije iztrošijo postanejo nevaren odpadek, zaradi vsebnosti težkih kovin, kot so: živo srebro, kadmij, svinec, nikelj in lahko ob nepravilnem ravnanju povzročijo negativne vplive na zdravje ljudi in okolje. Zato moramo z odpadnim baterijami in akumulatorji ravnati skrbno in poskrbeti, da jih ločimo od ostalih odpadkov ter da jih oddamo v zabojnik, ki je namenjen ločenemu zbiranju odpadnih baterij.

rfwbs-slide