Jul 042014
 

Družba RECIKEL v sklopu svojega delovanja skrbi za čim bolj transparenten sistem ravnanja z embalažo. Zakonodaja na področju ravnanja z odpadno embalažo ni transparentna, predvsem do Zavezancev, ki so hkrati plačniki sistema.
Naša skrb za Zavezance in za tranparentno obravnavo plačnikov v sistemu ravnanja z odpadno embalažo, je predstavljena s člankom v dnevnem časopisu SVET 24.
Članek si lahko preberete na članek svet 24.

rfwbs-slide