Dec 202019
 

KAKO RAVNATI Z ODPADNIMI BATERIJAMI IN AKUMULATORJI?

Uporaba baterij v našem življenju narašča, saj so pomemben vir energije za številne aparate in pripomočke, ki jih uporabljamo v prostem času ali na delovnem mestu. Uporabljamo jih v prenosnih računalnikih, mobilnih telefonih, digitalnih kamerah, električnem orodju pa tudi v igračah, ročnih urah itd. Ko se baterije iztrošijo postanejo nevaren odpadek, zaradi vsebnosti težkih kovin, kot so: živo srebro, kadmij, svinec, nikelj in lahko ob nepravilnem ravnanju povzročijo negativne vplive na zdravje ljudi in okolje. Zato moramo z odpadnim baterijami in akumulatorji ravnati skrbno in poskrbeti, da jih ločimo od ostalih odpadkov ter da jih oddamo v zabojnik, ki je namenjen ločenemu zbiranju odpadnih baterij.

Dec 212018
 

Ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji predpisuje posebna Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Postavlja pravila tistega, ki daje na trg, da poskrbi, da se lahko odpadne prenosne baterije oddajo v razgradnjo in nadaljnjo predelavo.

 Mozic baterije

KAM Z ODPADNIMI PRENOSNIMI BATERIJAMI IN AKUMULATORJI

Preberi več… »

Dec 212018
 

KAM Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO

Mozic elektrik

Največkrat se srečujemo z dilemami kam določen odpadek oddati in kaj mednje sodi.

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo predpisuje posebna Uredba o odpadni električni in elektronski opremi. Postavlja pravila tistega, ki daje na trg, da poskrbi, da se lahko odpadna električna in elektronska oprema odda v razgradnjo in nadaljnjo predelavo.

Preberi več… »

Mar 022018
 

Družba RECIKEL podaja nekaj osnovnih usmeritev kot pomoč pri oddaji letnega poročila o nastajanju odpadkov in ravnanju z odpadki v vašem podjetju.

Obveščamo vas, da je do 31.3.2018 obvezna oddaja letnega poročila o nastajanju odpadkov v vašem podjetju za leto 2017. Kot pomoč za lažje razumevanje, smo odgovorili na nekatera vprašanja, da bo oddaja letnega poročila o nastajanju odpadkov lažja.

  Preberi več… »

rfwbs-slide