Apr 032017
 

Družba RECIKEL v letu 2017 ni spremenila osnovnega cenika  embalažnine.

Sodelovanje v letu 2017 smo dogovorili s potrditvijo priloge 1 k Pogodbi o prenosu obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

Novim udeležencem izpolnjevanja obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo pripravimo ponudbo na podlagi prejetih količin embalaže dane na trg Slovenije . V kolikor si želite sodelovanja z družbo RECIKEL nam pišite na info@recikel.si . Naš svetovalec bo stopil v kontakt z vami ter vam pripravil vso potrebno dokumentacijo za ureditev obveznosti skladno s 25. in 34. členom Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS, št. 84/2006 ter vse dopolnitve in spremembe).

Veselimo se sodelovanja z vami.

Dec 062016
 

Spoštovani!

Družba RECIKEL pri svojem razvoju na področju odpadkov, oziroma podaljšane proizvajalčeve odgovornosti, razvija in širi svojo dejavnost tudi na druga področja. Po dolgotrajnem trudu in prilagajanju novim pogojem iz zakonodaje smo uspeli pridobiti potrjen skupni načrt ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, ki ga je izdala Agencija RS za okolje.

Preberi več… »

rfwbs-slide