Dec 202019
 

KAKO RAVNATI Z ODPADNIMI BATERIJAMI IN AKUMULATORJI?

Uporaba baterij v našem življenju narašča, saj so pomemben vir energije za številne aparate in pripomočke, ki jih uporabljamo v prostem času ali na delovnem mestu. Uporabljamo jih v prenosnih računalnikih, mobilnih telefonih, digitalnih kamerah, električnem orodju pa tudi v igračah, ročnih urah itd. Ko se baterije iztrošijo postanejo nevaren odpadek, zaradi vsebnosti težkih kovin, kot so: živo srebro, kadmij, svinec, nikelj in lahko ob nepravilnem ravnanju povzročijo negativne vplive na zdravje ljudi in okolje. Zato moramo z odpadnim baterijami in akumulatorji ravnati skrbno in poskrbeti, da jih ločimo od ostalih odpadkov ter da jih oddamo v zabojnik, ki je namenjen ločenemu zbiranju odpadnih baterij.

Dec 212018
 

KAM Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO

Mozic elektrik

Največkrat se srečujemo z dilemami kam določen odpadek oddati in kaj mednje sodi.

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo predpisuje posebna Uredba o odpadni električni in elektronski opremi. Postavlja pravila tistega, ki daje na trg, da poskrbi, da se lahko odpadna električna in elektronska oprema odda v razgradnjo in nadaljnjo predelavo.

Preberi več… »

Dec 212018
 
  1. oktober – mednarodni dan e-odpadkov

 Napovedi kažejo, da bomo v letu 2018 v svetovnem merilu ustvarili 50 milijonov ton odpadne električne in elektronske opreme. Polovico navedene količine predstavljajo odpadni mobilni telefoni, ekrani, tablični računalnik, televizorji, velike gospodinjske naprave, hladilne in zamrzovalne omare ter klimatske naprave.

Preberi več… »

rfwbs-slide