EMBALAŽA NEVARNEGA BLAGA

 

NevarneSnovi

Med embalažo nevarnega blaga spada:

Embalaža iz vseh vrst materialov, ki opravlja funkcijo embalaže ter embalirano blago, ki vsebuje oznake nevarnega blaga v skladu z oznakami nevarnih snovi in sicer za T, T+ in E.

— spreji, doze pod pritiskom
— embalaža strupenih snovi
— embalaža toksičnih snovi
— itd.

rfwbs-slide