KAJ JE EMBALAŽA

 

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala namenjeni temu, da obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Embalaža so tudi izdelki, ki so namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu:

— lončki
— papir
— plastične posode
— kartonske škatle
— idr. podobni izdelki

vendar le, če so namenjeni zgolj za polnjenje na prodajnem mestu. V kolikor se izdelki tržijo za druge namene  niso predmet embalaže.

Embalažo delimo tudi glede na nastajanje in sicer:

— embalaža, ki je komunalni odpadek

— embalaža, ki ni komunalni odpadek

navodilo_razvrscanje_embalaze_koe_nkoe

PRODAJNA ALI PRIMARNA EMBALAŽA

Je embalaža, ki obdaja eno osnovno enoto namenjeno prodaji, zaščiti enega izdelka namenjeno končnemu uporabniku na prodajnem mestu ter varuje blago pred poškodbami in onesnaženjem.

Prodajna embalaža je tudi vsa embalaža, ki je namenjena za polnjenje na prodajnem mestu.

SKUPINSKA ALI SEKUNDARNA EMBALAŽA

je embalaža, ki obdajajo ali drži skupaj več osnovnih prodajnih enot istovrstnega ali raznovrstnega blaga, ne glede na to, ali je skupaj z blagom prodana končnemu uporabniku ali je odstranjena na prodajnem mestu, in je namenjena razpošiljanju, skladiščenju, prevozu ter odpremi blaga ali prodaji končnemu uporabniku in se lahko odstrani z blaga, ki ga obdaja, ne da bi to spremenilo njegove lastnosti

TRANSPORTNA ALI TERCIARNA EMBALAŽA

ki obdajajo ali držijo skupaj več osnovnih prodajnih enot blaga v prodajni ali skupinski embalaži, olajšajo ravnanje z blagom in njegov prevoz ter ga varujejo pred poškodbami na poti od embalerja oziroma pridobitelja embaliranega blaga do distributerja ali trgovca ali od distributerja ali trgovca do končnega uporabnika. Zabojniki, ki se za prevoz blaga uporabljajo v cestnem, železniškem, ladijskem ali zračnem prometu, se ne štejejo za transportno embalažo

 

rfwbs-slide