Mar 022018
 

Družba RECIKEL podaja nekaj osnovnih usmeritev kot pomoč pri oddaji letnega poročila o nastajanju odpadkov in ravnanju z odpadki v vašem podjetju.

Obveščamo vas, da je do 31.3.2018 obvezna oddaja letnega poročila o nastajanju odpadkov v vašem podjetju za leto 2017. Kot pomoč za lažje razumevanje, smo odgovorili na nekatera vprašanja, da bo oddaja letnega poročila o nastajanju odpadkov lažja.

 

 1. Ali morate oddati letno poročilo o nastajanju odpadkov v vašem podjetju?

 

Če na eno od naslednjih vprašanj lahko odgovorite z DA, potem morate oddati letno poročilo o nastajanju odpadkov v vašem podjetju.

 

 • Ali je vaše podjetje zaposlovalo 10 ali več oseb?

Tukaj se štejejo vse vrste zaposlitve.

 • Ali je v letu 2017 nastalo v vašem podjetju 10 ton odpadkov ali več?

Če ste zbrali 10 ali več ton odpadkov, ki jih oddate zbiralcu ali obdelovalcu odpadkov in imate kreirane in potrjene elektronske evidenčne liste.

 • Ali je v letu 2017 nastalo v vašem podjetju 5 kg nevarnih odpadkov ali več?

Nevarne odpadke ste oddali pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov. Prav tako imate kreirane in potrjene elektronske evidenčne liste.

 

 1. Kako oddati letno poročilo?

Letno poročilo o nastajanju odpadkov lahko oddate na tri načine.

 • V kolikor ste registrirani v sistem IS ODPADKI, lahko poročilo oddate v sklopu sistema IS ODPADKI.
 • Z Excel obrazcem, ki ga nato pošljete po elektronski pošti na elektronski naslov odpadki.arso@gov.si .
 • Z natisnjenim obrazcem iz PDF oblike.

 

 1. Kje se najde obrazec za poročanje ter kam in kako ga oddati?

Obrazec za poročanje najdete na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V nadaljevanju vam podajamo povezavo do obrazcev in razlag:

Pomembno:

Obrazec v excel obliki shranite na svoj računalnik skladno z naslednjim zapisom:

ODP+(10 mestna matična številka vašega podjetja)

Primer:

ODP1234567890

Obrazec nato pošljite po elektronski pošti na naslov:

odpadki.arso@gov.si

Izpolnjen obrazec pošljite najkasneje do 31.3.2018.

 

 1. Kaj je predmet poročanja?

Predmet poročanja so vsi nastali odpadki v vašem podjetju, ki ste jih skladno z Uredbo o odpadkih dolžni oddati zbiralcu odpadkov ali obdelovalcu odpadkov.

 

V poročilo ne vpisujte odpadke, ki ste jih prepuščali izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (komunalno podjetje – mešani komunalni odpadek in drugo).

 

 1. Kako izdelati letno poročilo?

Predstavili vam bomo izpolnjevanje letnega poročila v Excel obliki:

Zavihek Uvod

Vpišete podatke vašega podjetja.

Zavihek A

 • V zavihku A v 1a koloni izberite iz seznama statistično regijo, kjer je odpadek nastal
 • V koloni 2 izberite iz seznama številko odpadka (naveden je na evidenčnem listu). Nato se vam opis odpadka samostojno izpiše. Možno je tudi številko odpadka vpisati.
 • V koloni 5 navedete količino odpadka, ki je nastal pri vas. V kolikor ste imeli zalogo iz preteklega leta morate to izpolniti v koloni 4. V kolikor vam je na koncu leta ostala zaloga le to navedite v koloni 6.

Načeloma podjetja ne prenašajo zalog iz leta v leto.

Zavihek B

 • V zavihku B ponovite v isti koloni izbor statistične regije in številko odpadka (mora se ujemat z vpisom v zavihku A) in sicer v količi 1a statistična regija in v koloni 2 številka odpadka.
 • V koloni 7 navedete isto količino odpadkov, ki ste jo oddali zbiralcu ali obdelovalcu odpadkov.
 • V koloni 8 izberete 1, 2, 3 ali 4 glede na to, komu ste oddali odpadke

1 – odpadke ste obdelali sami (potreben je lasten OVD)

2 – odpadke ste oddali ustreznemu prevzemniku iz Slovenije (najbolj pogost izbor)

3 – odpadke ste oddali ustreznemu prevzemniku v drugo državo članice EU

4 – odpadke ste oddali ustreznemu prevzemniku v tretjo državo izven EU

 • V koloni 9 izberite prevzemnika iz seznama. Prevzemnik je lahko le pravna oseba, ki je v seznamu.
 • Kolono 10 in 11 izpolnite le, če ste odpadke oddali v obdelavo v tujino.

Zavihek C

Vpišete vse opombe.

Predvsem bi radi poudarili, da podjetja, ki delujete v sklopu raznih trgovskih centrov ali z vašimi odpadki v skladu z medsebojno pogodbo ravnajo najemodajalci, le to vpišite v opombe in navedite, da oni oddajajo poročilo, ki vključuje tudi vaše količine odpadkov. V tem obrazcu seveda te količine, tudi če jo poznate, ne navajajte, saj so jih navedli oni.

 

rfwbs-slide