PREDSTAVITEV

 

Na trgu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo družba RECIKEL zavzema vlogo kot ena izmed družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki ima ustrezno dovoljenje Agencije RS za okolje, kot družba za ravnanje z odpadno embalažo.

Na območju Republike Slovenije zagotavljamo ustrezno ravnanje z odpadno embalažo zavezancev vključenih v sistem ravnanja z embalažo družbe RECIKEL. Ustrezno delovanje družbe se izkazuje z letnim poročilom in so podprti v načrtu, ki je bil sestavni del vloge za pridobivanje dovoljenja.

V partnerstvu s podizvajalcem SALOMON lahko zagotavljamo dobro storitev pod konkurenčnimi pogoji.

Usmerjenost družbe RECIKEL je predvsem v:

— optimizacijo stroškov ravnanja z odpadno embalažo,
— upoštevanju že obstoječih kapacitet na trgu RS,
— 
podpiranju razvoja slovenskega gospodarstva, ki je gonilna sila sistema ravnanja z embalažo ,
— dolgoročno stabilno delovno okolje vseh akterjev v slovenskem prostoru
— delovanje sistema ravnanja z embalažo v skladu z veljavno zakonodajo,
— sodelovanje pri predlogih in usklajevanjih za izboljšanje obstoječega sistema ravnanja z embalažo.

Preberi več...

Družba RECIKEL je bila ustanovljena zaradi ugotovitve, da živimo in delujemo v prostoru, katerega je svetovna kriza dodobra načela in prisilila v iskanje notranjih rezerv na vseh področjih, tako tudi na področju ravnanja z odpadno embalažo. Potreba po čim manj udeležencev v zagotavljanju ustreznega ravnanja z odpadno embalažo nam daje prostor, da s svojim partnerjem in podizvajalcem družbo SALOMON, ob upoštevanju vseh sinergij, trgu in zavezancem ponudimo uslugo na osnovi največjih optimizacij in kalkulacijo cene, katero upošteva težave gospodarstva, zavezancev in IJS za ravnanje z komunalnimi odpadki. Delo z minimalnimi stroški, visoko optimizirano in prilagojeno posameznemu zavezancu in IJS, nam omogoča ravnanje z odpadno embalažo pod minimalnimi in v tem trenutku najbolj ugodnimi pogoji.

Prepričani smo, da bomo v sodelovanju z zavezanci, ki so vključeni v sistem ravnanja z embalažo družbe RECIKEL, uspeli zagotoviti stabilen in ekonomsko učinkovit sistem ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, hkrati pa bomo podprli razvoj slovenskega gospodarstva. Na ta način bodo zavezanci vključeni v sistem ravnanja z embalažo družbe RECIKEL, konkurenčni s svojimi izdelki na trgu RS.

Veselimo se poslovnega sodelovanja!

rfwbs-slide