Dec 062016
 

Spoštovani!

Družba RECIKEL pri svojem razvoju na področju odpadkov, oziroma podaljšane proizvajalčeve odgovornosti, razvija in širi svojo dejavnost tudi na druga področja. Po dolgotrajnem trudu in prilagajanju novim pogojem iz zakonodaje smo uspeli pridobiti potrjen skupni načrt ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, ki ga je izdala Agencija RS za okolje.

Obveščamo vas, da lahko z letom 2017, v kolikor ste zavezanec za ravnanje s prenosnimi baterijami in akumulatorji, izpolnjujete svoje obveznosti v sklopu skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL.

Skupni načrt ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji je pripravljen na vse najnovejše zahteve iz Uredbe. Okoljski cilji zbiranja in predelave za leto 2017 so višji kot v preteklih letih, zato bo nujno vzpostaviti čim učinkovitejši način zbiranja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.

Družba RECIKEL je vse svoje aktivnosti v letu 2017 opredelila v skupnem načrtu. Agencija RS za okolje je potrdila skupni načrt RECIKEL ob upoštevanju najnovejših zahtev in ciljev zbiranja in predelave odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.

V kolikor ste zavezani k izpolnjevanju obveznosti ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji, smo za vas pravi naslov.

Prav tako se lahko obrnete na nas, v kolikor ste distributer (prodajno mesto) ali zgolj končni uporabnik, kjer nastajajo odpadne prenosne baterije.

rfwbs-slide