Jul 032017
 

V uradnem listu št. 33/2017 z dne 30.6.2017 je objavljen Sklep vlade RS o določitvi deležev družb za ravnanje z odpadno embalažo.

Le tako vas seznanjamo z našim deležem, ki je:

Vrsta embalaže

Delež družbe RECIKEL

Papirna in kartonska

26,63%
Mešana embalaža (kovinska, plastična in sestavljena) 25,01%
Steklena 40,15%
Lesena 12,33%

 

V letu 2017 so deleži DROE objavljeni prvič skladno z Uredbo na dan 30.6. tekočega leta. Tako ažurno in korektno pripravo Sklepa za določitev deležev DROE s strani Ministrstva za okolje in prostor v družbi RECIKEL pozdravljamo. Le tako imamo vsi akterji dovolj časa, da uskladimo količine za prevzem od izvajalcev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.

rfwbs-slide