Obveznosti končnih uporabnikov

 

Fizična oseba

Končni uporabnik odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek mora zbirati ločeno v skladu z navodili javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju, kjer je fizična oseba nastanjena.

Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek je prepovedano prepuščati kot mešani komunalni odpadek skupaj z drugimi odpadki.

.

Pravna oseba

Ustrezno ravnanje:

Končni uporabnik odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek mora končni uporabnik zbirati ločeno tako da se ne meša z drugimi odpadki, zagotovit ustrezno hranjenje, začasno skladiščenje in njeno manipulacijo. Končni uporabnik lahko tovrstno odpadno embalažo oddaja samo pooblaščenemu zbiralcu, ki ima ustrezno dovoljenje za zbiranje ali predelavo odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek v okviru sistema ravnanja z embalažo DROE.

Za predano odpadno embalažo mora bit kreiran elektronski evidenčni list ali pa se pooblasti ustreznega zbiralca, da izpolnjuje elektronske evidenčne liste v IS odpadki.

Prepovedi:

Končni uporabnik odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek ne sme prepuščati izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v okviru izvajanja javne službe.

Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ne sme prevzemati odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek v okviru izvajanja javnih služb.

Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki lahko prevzema odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek le v kolikor je pridobil ustrezno dovoljenje kot zbiralec odpadne embalaže, pri tem potrjuje evidenčne liste v IS odpadki in je seveda zaveden v evidenci zbiralcev odpadne embalaže v okviru sistema ravnanja z embalažo DROE.

rfwbs-slide