Obveznosti zavezancev po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

 

Zavezanec za obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, je enako kot zavezanec po Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, pri tem, da se začne obveznost obračuna, v kolikor zavezanec daje na trg več kot 15 t embalaže.

Podrobno razlago lahko najdete na spletnih straneh Finančne uprave RS. Tukaj pa vam podajamo nekaj ključnih usmeritev glede izpolnjevanja obveznosti po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

.

Kdo je zavezanec za obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže?

Enako kot podaja navodila Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, je zavezanec za prijavo dejavnosti, obračun okoljske dajatve ter plačevanje okoljske dajatve zavezan:

— Embaler

Za embalirano blago, ki ga daje na trg RS ali ga sam uporabi

— Pridobitelj embaliranega blaga

Za embalirano blago, pridobljeno iz drugih držav članic EU ali uvoženo iz tretjih držav, ki ga daje na trg RS ali sam uporabi kot končni uporabnik, pri tem pa nima predhodnega slovenskega dobavitelja

— Proizvajalec embalaže (ki ni namenjena embaliranju)

Za embalažo namenjeno za polnjenje na prodajnem mestu.

— Pridobitelj embalaže (ki ni namenjena embaliranju)

Za embalažo namenjeno za polnjenje na prodajnem mestu

V kolikor ima zavezanec več kot 15.000 kg embalaže dane na trg RS v obdobju tekočega leta, je zavezan za obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

V kolikor ima zavezanec manj kot 15.000 kg embalaže dane na trg RS v obdobju tekočega leta, zavezanec ni zavezan za obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

.

Kaj mora storiti zavezanec za obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže?

V kolikor je podjetje zavezanec za obračun okoljske dajatve mora storiti naslednje:

— Prijava dejavnosti

Na obrazcu Finančne uprave RS za prijavo dejavnosti dajanja embalaže v promet, je potrebno izpolniti vse postavke za katere predmete ste zavezani za obračun okoljske dajatve. Prijavo dejavnosti je potrebno oddati 14 dni pred pričetkom izvajanja dejavnosti v kolikor bo letna količina večja kot 15 t.

— Obračun okoljske dajatve

Izvaja se 4 krat letno. In sicer so datumi, ko mora biti obračun okoljske dajatve na FURS-u:

                                               20.4. za obdobje od 1.1. do 31.3.

                                               20.7. za obdobje od 1.4. do 30.6.

                                               20.10. za obdobje od 1.7. do 30.9.

                                               20.1. za obdobje od 1.10. do 31.12.

Poslati je potrebno v dvojniku na naslov:

— Plačilo okoljske dajatve

Finančna uprava RS
Finančni urad Kranj
oddelek za trošarine in okoljske dajatve
Spodnji plavž 6 c
4270 Jesenice

 

— Plačilo okoljske dajatve

Plačilo je potrebno izvesti na zadnji dan obračunskega meseca in sicer:

                                               30.4. na podlagi obračuna za obdobje od 1.1. do 31.3.

                                               31.7. na podlagi obračuna za obdobje od 1.4. do 30.6.

                                               31.10. na podlagi obračuna za obdobje od 1.7. do 30.9.

                                               31.1. na podlagi obračuna za obdobje od 1.10. do 31.12

V primeru zamude plačila, je potrebno izvesti samoprijavo v skladu s postopkom premalo obračunanega davka.

.

Kako poteka nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti iz Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže?

Nadzor nad izvajanjem Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže izvaja Finančna uprava RS. Zavezanec mora izpolniti obrazec, predložiti obračune okoljske dajatve za določeno obdobje in podati potrdilo o prijavi.

Poudarek pri pregledu, je vsekakor pravilnost poročanja in vzpostavitev evidence embalaže dane na trg RS.

V času izvajanja nadzora zavezanec ne more predložiti prijavo, obračun okoljske dajatve ali ostale spremembe.

rfwbs-slide