ZBIRNI CENTRI

 

Družba RECIKEL je pripravila za oddajo odpadne embalaže ustrezna zbirna mesta ali pa sklenila pogodbo z obstoječimi zbirnimi centri IJS in bo zagotavljala prevzem odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek od IJS v skladu z deleži, ki jih objavi s sklepom vlada RS in je objavljeno v uradnem listu in sicer ločeno za papirno in kartonsko embalažo, stekleno embalažo, leseno embalažo in za mešano embalažo.

 

rfwbs-slide