SEZNAM ZBIRNIH CENTROV ZA FIZIČNE OSEBE

 

Pri fizičnih osebah nastaja odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek. Tovrstno embalažo je potrebno ločeno zbirati v okviru navodil izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Končni uporabnik (fizična oseba) lahko prepušča odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek tudi v zbirnih centrih izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Družba RECIKEL mora v skladu z deleži, objavljenih na spletnih straneh ministrstva za kmetijstvo in okolje, prevzemati odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek.

Zbirni centri za odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, so sledeči:

seznam IJS

rfwbs-slide