odpadna električna in elektronska oprema PRAVNE OSEBE

 

Mozic elektrik

PRAVNE OSEBE lahko odpadno električno in elektronsko opremo brezplačno oddate na zbirnih centrih sheme RECIKEL, v kolikor ste vključeni v skupni načrt zbiranja in predelave odpadne električne in elektronske opreme. Ob oddaji odpadkov boste prejeli ustrezno potrdilo o oddaji odpadkov, in sicer evidenčni list, ki je edini verodostojni dokument, ki dokazuje, da ste kot pravna oseba  pravilno ravnali z določenim odpadkom.

 

ZBIRALEC NASLOV
AURENIS d.o.o. Poljubinj 112, 5220 Tolmin
BLOK d.o.o., PE Ljubljana Šlandrova 4a, 1231 Ljubljana – Črnuče
BLOK d.o.o., PE Logatec IOC Zapolje II 7, 1370 Logatec
rfwbs-slide