ODPADNA EMBALAŽA – zc

 

Pri pravnih osebah nastaja odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek zaradi izvajanja dejavnosti. Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek je prepovedano prepuščati izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v okviru zbiranja javnih služb. Le tako mora končni uporabnik odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek le to predajati ustreznemu zbiralcu, ki ima dovoljenje kot zbiralec odpadne embalaže v okviru družbe za ravnanje z odpadno embalažo.

Družba RECIKEL je pripravila v okviru svojega načrta zbirne centre po vsej Sloveniji. Zbirni centri bodo z vključitvijo drugih izvajalcev v sistem ravnanja z embalažo družbe RECIKEL širila svojo mrežo zbirnih centrov in s tem omogočala tudi lokacijsko bolj oddaljenim končnim uporabnikom možnost krajše razdalje do ustreznega zbirnega centra.

Naziv lokacije Naslov lokacije
SALOMON Lenart Industrijska ulica 2, Lenart v Slovenskih Goricah
SALOMON Novo Mesto Podbevškova ulica 12, 8000 Novo Mesto
SALOMON Ljubljana Šlandrova ulica 4A, 1231 Ljubljana Črnuče
SALOMON Logatec IOC Zapolje III/9, 1370 Logatec
Dinos Koper Šmarska cesta 7, 6001 Koper
Dinos Nova Gorica Cesta IX Korpus 110, 5000 Nova Gorica
Dinos Jesenice Kurilniška 18, 4270 Jesenice
Dinos Kranj Savska Loka 24, 4000 Kranj
Dinos Novo Mesto Ljubljanska 35, 8000 Novo Mesto
Dinos Kočevje Industrijska cona LIK, Novomeška cesta BŠ, 1330 Kočevje
Dinos Ljubljana Šlandrova ulica 6, 1000 Ljubljana
Dinos Brežice Cesta bratov Cerjak 38, 8250 Brežice
Dinos Trbovlje Globušak 3, 1420 Trbovlje
Dinos Velenje Simona Blatnika 9, 3220 Velenje
Dinos Konjice Ob potoku 9, 3210 Slovenske Konjice
Dinos Celje Gaji 37, 3000 Celje
Dinos Maribor Tržaška cesta 55, 2000 Maribor
Dinos Lendava Trimlini 1, 9220 Lendava
Dinos Murska Sobota Markišavska 7, 9000 Murska Sobota
Dinos Dravograd Otiški vrh 25e, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
rfwbs-slide