prenosne baterije in akumulatorji PRAVNE OSEBE

 

Mozic baterije

PRAVNE OSEBE lahko odpadne baterije brezplačno oddate na zbirnih centrih sheme RECIKEL, v kolikor ste vključeni v skupni načrt zbiranja in predelave odpadnih ba

terij in akumulatorjev. Ob oddaji odpadkov boste prejeli ustrezno potrdilo o oddaji odpadkov, in sicer evidenčni list, ki je edini verodostojni dokument, ki dokazuje, da ste kot pravna oseba pravilno ravnali z določenim odpadkom.

 

 

ZBIRALEC NASLOV
AURENIS d.o.o. Poljubinj 112, 5220 Tolmin
BLOK d.o.o., PE Ljubljana Šlandrova 4a, 1231 Ljubljana – Črnuče
BLOK d.o.o., PE Logatec IOC Zapolje II 7, 1370 Logatec
EKOL d.o.o. Laze 18a, 4000 Kranj
EKO LES PLUS d.o.o. Partizanska ulica 11, 2319 Poljčane
rfwbs-slide