Novice

3. oktober – mednarodni dan e-odpadkov

3. oktober – mednarodni dan e-odpadkov

  1. oktober – mednarodni dan e-odpadkov

Napovedi kažejo, da bomo v letu 2018 v svetovnem merilu ustvarili 50 milijonov ton odpadne električne in elektronske opreme. Polovico navedene količine predstavljajo odpadni mobilni telefoni, ekrani, tablični računalnik, televizorji, velike gospodinjske naprave, hladilne in zamrzovalne omare ter klimatske naprave.

Dejstvo je, da je samo 20% svetovno nastale odpadne električne in elektronske opreme dejansko tudi reciklirane, kar pomeni, da je 40 milijonov ton odpadne električne in elektronske opreme odložene,

Samo 20% globalno nastalih elektronskih odpadkov je dejansko recikliranih, kar pomeni, da je 40 milijonov ton odpadne električne in elektronske opreme odložene, zažgane ali tretirane ilegalno. Kljub dejstvu, da je 66% svetovne populacije pokrite z strogimi zakonodajnimi okvirji, ki določajo ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo. Rezultat tega je velika izguba dragocenih in omejenih virov surovin, kar povzroča resna vprašanja povezana z zdravjem sljudi, okoljem in družbo, zaradi nezakonitih pošiljanj odpadkov v države v razvoju.

Evropska unija je vodilna v recikliranju odpadne električne in elektronske opreme, ampak še vedno se reciklira samo 35% električne in elektronske opreme. Z namenom osveščanja in ozaveščanja na področju ravnanja, zbiranja in recikliranja odpadne električne in elektronske opreme je WEEE forum – združenje shem za ravnanje z električnimi in elektronskimi odpadki, razglasil 13. oktober za mednarodni dan e-odpadkov.