Embalažnina

Recikel

Družba RECIKEL, d.o.o. je nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji in odpadno embalažo.

V slovenskem prostoru nastopamo kot:

  • družba za ravnanje z odpadno embalažo,
  • nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo in
  • nosilec skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji

Skupna odgovornost

Sodelovanje z nami omogoča zavezancem prenos obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, pristop k skupnem načrtu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo ter pristop k skupnem načrtu ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji. Združujemo različna znanja, ter tako omogočamo enostavne in učinkovite rešitve za naše slovensko gospodarstvo skupaj z našimi podizvajalci.

Usmerjenost družbe Recikel

Optimizacija

Optimizacija stroškov ravnanja z odpadno embalažo

Načrtovanje

Upoštevanje že obstoječih kapacitet na trgu Republike Slovenije

Razvoj

Podpiranju razvoja slovenskega gospodarstva, ki je gonilna sila sistema ravnanja z embalažo

Stabilnost

Dolgoročno stabilno delovno okolje vseh akterjev v slovenskem prostoru

Sistematizacija

Delovanje sistema ravnanja z embalažo v skladu z veljavno zakonodajo

Sodelovanje

Sodelovanje pri predlogih in usklajevanjih za izboljšanje obstoječega sistema ravnanja z embalažo

Kaj je embalaža?

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala namenjeni temu, da obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Preberite več

OEEO

Družba RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. S 1.1.2017 dalje je skupni načrt potrjen.

Preberite več

Baterije in akumulatorji

Vsem proizvajalcem, ki bi želeli izpolnjevati svoje obveznosti preko skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, zagotavljamo skladno ravnanje z veljavno zakonodajo, gospodarno ravnanje ter okoljsko odgovorno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

Preberite več

Aktualno Recikel

Cover image placeholder

21/11/2022

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Preberite več
Cover image placeholder

5/10/2022

NOV! Seznam EE opreme in prenosnih baterij po kombinirani nomenklaturi

Preberite več
Cover image placeholder

13/4/2021

Obvestilo! Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Preberite več
Cover image placeholder

18/2/2021

VABILO NA IZOBRAŽEVALNI WEBINAR

Preberite več
Cover image placeholder

23/6/2020

Kam z odpadno električno in elektronsko opremo (2020)

Preberite več
Cover image placeholder

20/6/2020

Kam z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (2020)

Preberite več

Zakonodaja

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

Preberite več

Zbirni centri Recikel