Predstavitev podjetja recikel

Družba za ravnjanje z odpadno emblalažo

Družba RECIKEL, d.o.o. je nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji in odpadno embalažo.

Družba RECIKEL vam s pristopom k skupnemu načrtu zagotavlja ustrezno izvajanje obveznosti iz Uredb pod konkurenčnimi pogoji z veliko mero odgovornosti za ravnanje z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

V sklopu izvajanja skupnih načrtov RECIKEL se zavezujemo:

  • da vas, zavezance redno informiramo o spremembah zakonodajnih predpisov,
  • namenu in ciljih zbiranja odpadne embalaže (OE), odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljevanju: odpadne OEEO) in odpadnih prenosnih baterij (v nadaljevanju: OBA) ter pravilnemu ravnanju z vsemi naštetimi odpadnimi produkti;
  • da imate vi, kot končni uporabniki jasna navodila o načinu oddaje OE, OEEO in OBA;
  • da nas odlikuje odzivnost, saj zagotavljamo redno prevzemanje skladno z vašimi potrebami in nadaljnjo pravilno predelavo OE, OEEO ter OBA;
  • da imamo dolgoročno strategijo izvajanja skupnega načrta ravnanja z OE, OEEO in OBA.

Naš cilj je graditev stabilnih in dolgoročnih poslovnih odnosov. Ker dobro poznamo stroškovni, operativni in strokovni vidik ravnanja z odpadki, opravljamo storitev na temelju povezovanja optimizacije stroškov ter učinkovitih procesov ravnanja z odpadki. Predvsem pa želimo partnerjem ponuditi celostno rešitev ravnanja z različnimi odpadki, jim nuditi strokovno podporo ter prihraniti njihov čas in denar.

Usmerjenost družbe Recikel

Optimizacija

Optimizacija stroškov ravnanja z odpadno embalažo

Načrtovanje

Upoštevanje že obstoječih kapacitet na trgu Republike Slovenije

Razvoj

Podpiranju razvoja slovenskega gospodarstva, ki je gonilna sila sistema ravnanja z embalažo

Stabilnost

Dolgoročno stabilno delovno okolje vseh akterjev v slovenskem prostoru

Sistematizacija

Delovanje sistema ravnanja z embalažo v skladu z veljavno zakonodajo

Sodelovanje

Sodelovanje pri predlogih in usklajevanjih za izboljšanje obstoječega sistema ravnanja z embalažo

Kaj je embalaža?

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala namenjeni temu, da obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Preberite več

OEEO

Družba RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. S 1.1.2017 dalje je skupni načrt potrjen.

Preberite več

Baterije in akumulatorji

Vsem proizvajalcem, ki bi želeli izpolnjevati svoje obveznosti preko skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, zagotavljamo skladno ravnanje z veljavno zakonodajo, gospodarno ravnanje ter okoljsko odgovorno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

Preberite več

Aktualno Recikel

Cover image placeholder

13/4/2021

Obvestilo! Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Preberite več
Cover image placeholder

18/2/2021

VABILO NA IZOBRAŽEVALNI WEBINAR

Preberite več
Cover image placeholder

23/6/2020

Kam z odpadno električno in elektronsko opremo (2020)

Preberite več
Cover image placeholder

20/6/2020

Kam z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (2020)

Preberite več
Cover image placeholder

3/6/2020

RECIKEL nosilec skupnega načrta za industrijske in avtomobilske akumulatorje

Preberite več
Cover image placeholder

2/6/2020

SEMINAR: Odpadna embalaža in pravilno ravnanje z odpadki!

Preberite več

Zakonodaja

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

Preberite več

Zbirni centri Recikel