Zbirni centri

Seznam zbirnih centrov odpadne električne in elektronske opreme za fizične osebe

Fizične osebe lahko odpadno električno in elektronsko opremo brezplačno oddate na zbirnih centrih sheme RECIKEL, v kolikor ste vključeni v skupni načrt zbiranja in predelave odpadne električne in elektronske opreme. Ob oddaji odpadkov boste prejeli ustrezno potrdilo o oddaji odpadkov, in sicer evidenčni list, ki je edini verodostojni dokument, ki dokazuje, da ste kot pravna oseba pravilno ravnali z določenim odpadkom.

Seznam zbirnih centrov odpadne električne in elektronske opreme za fizične osebe
Izvajalec javne službe Povezava do informacij o zbirnem centru
CEROP d.o.o. https://www.cerop.si/
ČISTO MESTO PTUJ d.o.o. https://cistomesto.si/
EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva https://eko-park.si/
INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. https://www.infrastruktura-bled.si/
Javne službe Ptuj d.o.o. https://www.js-ptuj.si/
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. https://www.jkpg.si/
Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o. https://www.komunalaidrija.si/si/
Javno podjetje Snaga, d.o.o. https://www.snaga-mb.si/
JEKO, d.o.o. https://jeko.si/
JKP d.o.o. SLOVENSKE KONJICE https://www.jkp-konjice.si/
JP KOMUNALA Cerknica d.o.o. https://www.komunala-cerknica.si/
JP KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o. https://www.komunala-crnomelj.si/
JP KOMUNALA d.o.o. Mozirje http://komunala-mozirje.si/
JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. https://www.kp-ilb.si/
JP KPV, d.o.o. https://www.kpv.si/
JP VOKA SNAGA d.o.o. https://www.vokasnaga.si/
KOCEROD, d.o.o. https://ko-cerod.si/
Komunala Brežice d.o.o. https://www.komunala-brezice.si/
KOMUNALA d.o.o. Sevnica https://www.komunala-sevnica.si/
Komunala Hrastnik d.o.o. https://www.ksphrastnik.si/
KOMUNALA Izola d.o.o. KOMUNALA Isola s.r.l. https://www.komunala-izola.si/
KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. https://www.komunala-kocevje.si/
Komunala Kranj d.o.o. https://www.komunala-kranj.si/
KOMUNALA LAŠKO d.o.o. https://www.komunala-lasko.si/sl/
KOMUNALA METLIKA d.o.o. https://www.komunala-metlika.si/
KOMUNALA Nova Gorica d.d. https://www.komunala-ng.si/
KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. https://www.komunala-nm.si/
KOMUNALA ORMOŽ d.o.o. https://www.kp-ormoz.si/
KOMUNALA PTUJ d.d. https://www.komunala-ptuj.si/
KOMUNALA RADEČE d.o.o. https://www.komunala-radece.si/
KOMUNALA RADGONA d.o.o. https://www.komunala-radgona.si/
KOMUNALA RADOVLJICA, d.o.o. https://www.komunala-radovljica.si/
KOMUNALA RIBNICA d.o.o. https://www.komunala-ribnica.si/
Komunala Sežana d. d. https://www.komunala-sezana.si/
Komunala Škofja Loka d.o.o. https://www.komunalaskofjaloka.si/
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o. https://www.komunala-slb.si/
Komunala Tolmin, d.o.o. https://www.komunala-tolmin.si/
KOMUNALA TRBOVLJE, d.o.o. https://www.komunala-trbovlje.si/
KOMUNALA TREBNJE d.o.o. http://www.komunala-trebnje.si/domov/
KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. https://www.komunala-trzic.si/
KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. https://www.komunala-zagorje.si/
KOMUNALA, Kranjska Gora, d.o.o. https://www.komunala-kg.si/
Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. https://www.kp-logatec.si/2018/
KOSTAK d.d. https://www.kostak.si/
KSD d.o.o. AJDOVŠČINA https://www.ksda.si/
KSP Litija d.o.o. https://www.ksp-litija.si/
KSP Ljutomer d.o.o. http://www.ksp-ljutomer.si/
MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. https://www.marjeticakoper.si/
NATURA VePo d.o.o.
Občina Bloke https://www.bloke.si/
Občina Bohinj https://obcina.bohinj.si/
Občina Gorenja vas-Poljane https://www.obcina-gvp.si/sl/
Občina Osilnica https://osilnica.si/
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA https://sempeter-vrtojba.si/
Občina Žiri https://www.ziri.si/
OKOLJE Piran, d.o.o. https://okoljepiran.si/
OKP Rogaška Slatina, d.o.o. https://www.okp.si/
PRODNIK d.o.o. https://www.prodnik.si/
PUBLIKUS d.o.o. https://www.publikus.si/
PUP - SAUBERMACHER d.o.o. http://www.pup-saubermacher.si/
SAUBERMACHER - KOMUNALA Murska Sobota d.o.o. https://www.saubermacher-komunala.si/
SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o. https://saubermacher.si/
Simbio d.o.o https://www.simbio.si/

Kaj je embalaža?

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala namenjeni temu, da obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Preberite več

OEEO

Družba RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. Od 1. 1. 2017 dalje je skupni načrt potrjen.

Preberite več

Baterije in akumulatorji

Vsem proizvajalcem, ki bi želeli izpolnjevati svoje obveznosti preko skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, zagotavljamo skladno ravnanje z veljavno zakonodajo, gospodarno ravnanje ter okoljsko odgovorno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

Preberite več

Aktualno Recikel

Poročanje o odpadkih za leto 2023

06. 02. 2024

Poročanje o odpadkih za leto 2023

Preberite več
SISTEM RAVNANJA Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO VI LOČUJETE, RECIKEL RECIKLIRA!

28. 09. 2023

SISTEM RAVNANJA Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO VI LOČUJETE, RECIKEL RECIKLIRA!

Preberite več
Vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo

24. 09. 2023

Vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo

Preberite več
PONOVNO UPORABI IN OHRANI NARAVNE VIRE

11. 09. 2023

PONOVNO UPORABI IN OHRANI NARAVNE VIRE

Preberite več
Seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2023, z veljavnostjo od 1. julija 2023

04. 09. 2023

Seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2023, z veljavnostjo od 1. julija 2023

Preberite več
POZNATE VSE SVOJE ZAKONODAJNE OBVEZNOSTI?

06. 06. 2023

POZNATE VSE SVOJE ZAKONODAJNE OBVEZNOSTI?

Preberite več

Zakonodaja

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

Preberite več