Novice

Seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2023, z veljavnostjo od 1. julija 2023

Seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2023, z veljavnostjo od 1. julija 2023

Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi uporabe električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: EEO), vključno s prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki so vir električne energije v tej opremi, in zaradi uporabe prenosnih baterij in akumulatorjev (v nadaljnjem besedilu: PBA) ter posledično nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: OEEO) ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev. Okoljska dajatev je prihodek proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS).

Seznam EEO, PBA po kombinirani nomenklaturi za leto 2023 z veljavnostjo od 1. julija 2023 dalje, vsebuje glede na zadnji objavljeni seznam iz leta 2022 naslednje spremembe:

Objavljeni seznam je osnova za obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne EEO ter PBA v skladu z uredbo o okoljski dajatvi za poročevalsko obdobje od 1. julija 2023 dalje. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki daje EEO ter PBA v promet v Republiki Sloveniji in je proizvajalec EEO, pooblaščeni zastopnik proizvajalca iz predpisa, ki ureja EEO ali proizvajalec PBA.

Za več informacij nas lahko kontaktirate na mail: info@recikel.si