Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi

Je nevarna embalaža in se odstranjuje v skladu s predpisi o ravnanju z nevarnimi odpadki, v kolikor ima embalirana snov vsaj eno od lastnosti nevarnih snovi in ostaja kot ostanek v embalaži. V takem primeru je embalaža nevaren odpadek.

V kolikor se lahko že ob samem embaliranju ugotovi dejstvo, da embalirane snovi nevarnih lastnosti ni možno povsem izprazniti iz embalaže, se mora tovrstna embalaža razvrščati med embalažo nevarnega blaga.

V kolikor pa je embalaža izpraznjena in ne vsebuje sledi embalirane snovi se odstranjuje v skladu z odpadno embalažo in sicer na podlagi embalažnega materiala. Osnovne usmeritve, da embalaža ustreza zahtevam je:

  • teža embalirane snovi je manjša od teže embalaže,
  • da ne kaplja ali
  • je embalirana snov postrgana z lopatico do neizogibne vrednosti ostanka snovi.

Preberite še

Papirna in kartonska embalaža

Preberite več

Plastična embalaža

Preberite več

Steklena embalaža

Preberite več

Lesena embalaža

Preberite več

Kovinska embalaža

Preberite več

Sestavljena (kompozitna) embalaža

Preberite več

Embalaža nevarnega blaga

Preberite več

Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi

Preberite več

Vračljiva embalaža

Preberite več

OEEO

Družba RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. S 1.1.2017 dalje je skupni načrt potrjen.

Preberite več

Baterije in akumulatorji

Vsem proizvajalcem, ki bi želeli izpolnjevati svoje obveznosti preko skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, zagotavljamo skladno ravnanje z veljavno zakonodajo, gospodarno ravnanje ter okoljsko odgovorno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

Preberite več

Aktualno Recikel

Cover image placeholder

5/10/2022

NOV! Seznam EE opreme in prenosnih baterij po kombinirani nomenklaturi

Preberite več
Cover image placeholder

13/4/2021

Obvestilo! Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Preberite več
Cover image placeholder

18/2/2021

VABILO NA IZOBRAŽEVALNI WEBINAR

Preberite več
Cover image placeholder

23/6/2020

Kam z odpadno električno in elektronsko opremo (2020)

Preberite več
Cover image placeholder

20/6/2020

Kam z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (2020)

Preberite več
Cover image placeholder

3/6/2020

RECIKEL nosilec skupnega načrta za industrijske in avtomobilske akumulatorje

Preberite več

Zakonodaja

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

Preberite več

Zbirni centri Recikel