Zbirni centri - Fizične osebe

Seznam zbirnih centrov odpadne embalaže za fizične osebe

Pri fizičnih osebah nastaja odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek. Tovrstno embalažo je potrebno ločeno zbirati v okviru navodil izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Končni uporabnik (fizična oseba) lahko prepušča odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek tudi v zbirnih centrih izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Družba RECIKEL mora v skladu z deleži, objavljenih na spletnih straneh ministrstva za kmetijstvo in okolje, prevzemati odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek.

Seznam zbirnih centrov odpadne embalaže za fizične osebe
Komunalno podjetje Naslov Poštna številka Pošta
CEROP d.o.o.
ČISTO MESTO PTUJ d.o.o.
EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
INFRASTRUKTURA BLED d.o.o.
Javne službe Ptuj d.o.o.
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.
Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.
JEKO, d.o.o.
JKP d.o.o. SLOVENSKE KONJICE
JP KOMUNALA Cerknica d.o.o.
JP KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o.
JP KOMUNALA d.o.o. Mozirje
JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
JP KPV, d.o.o.
JP VOKA SNAGA d.o.o.
KOCEROD, d.o.o.
Komunala Brežice d.o.o.
KOMUNALA d.o.o. Sevnica
Komunala Hrastnik d.o.o.
KOMUNALA Izola d.o.o. KOMUNALA Isola s.r.l.
KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o.
Komunala Kranj d.o.o.
KOMUNALA LAŠKO d.o.o.
KOMUNALA METLIKA d.o.o.
KOMUNALA Nova Gorica d.d.
KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
KOMUNALA ORMOŽ d.o.o.
KOMUNALA PTUJ d.d.
KOMUNALA RADEČE d.o.o.
KOMUNALA RADGONA d.o.o.
KOMUNALA RADOVLJICA, d.o.o.
KOMUNALA RIBNICA d.o.o.
Komunala Sežana d. d.
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o.
Komunala Škofja Loka d.o.o.
Komunala Tolmin, d.o.o.
KOMUNALA TRBOVLJE, d.o.o.
KOMUNALA TREBNJE d.o.o.
KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.
KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.
KOMUNALA, Kranjska Gora, d.o.o.
Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.
KOSTAK d.d.
KSD d.o.o. AJDOVŠČINA
KSP Litija d.o.o.
KSP Ljutomer d.o.o.
MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
NATURA VePo d.o.o.
Občina Bloke
Občina Bohinj
Občina Gorenja vas-Poljane
Občina Osilnica
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA
Občina Žiri
OKOLJE Piran, d.o.o.
OKP Rogaška Slatina, d.o.o.
PRODNIK d.o.o.
PUBLIKUS d.o.o.
PUP - SAUBERMACHER d.o.o.
SAUBERMACHER - KOMUNALA Murska Sobota d.o.o.
SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o.
Simbio d.o.o

Kaj je embalaža?

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala namenjeni temu, da obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Preberite več

OEEO

Družba RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. S 1.1.2017 dalje je skupni načrt potrjen.

Preberite več

Baterije in akumulatorji

Vsem proizvajalcem, ki bi želeli izpolnjevati svoje obveznosti preko skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, zagotavljamo skladno ravnanje z veljavno zakonodajo, gospodarno ravnanje ter okoljsko odgovorno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

Preberite več

Aktualno Recikel

Cover image placeholder

21/11/2022

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Preberite več
Cover image placeholder

5/10/2022

NOV! Seznam EE opreme in prenosnih baterij po kombinirani nomenklaturi

Preberite več
Cover image placeholder

13/4/2021

Obvestilo! Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Preberite več
Cover image placeholder

18/2/2021

VABILO NA IZOBRAŽEVALNI WEBINAR

Preberite več
Cover image placeholder

23/6/2020

Kam z odpadno električno in elektronsko opremo (2020)

Preberite več
Cover image placeholder

20/6/2020

Kam z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (2020)

Preberite več

Zakonodaja

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

Preberite več