Zbirni centri - Fizične osebe

Seznam zbirnih centrov odpadne embalaže za fizične osebe

Pri fizičnih osebah nastaja odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek. Tovrstno embalažo je potrebno ločeno zbirati v okviru navodil izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Končni uporabnik (fizična oseba) lahko prepušča odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek tudi v zbirnih centrih izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Družba RECIKEL mora v skladu z deleži, objavljenih na spletnih straneh ministrstva za kmetijstvo in okolje, prevzemati odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek.

Seznam zbirnih centrov odpadne embalaže za fizične osebe
Komunalno podjetje Naslov Poštna številka Pošta
Čisto mesto Ptuj d.o.o. Dornavska cesta 26 2250 Ptuj
Eko park d.o.o. Glavna ulica 109 9220 Lendava
Infrastruktura Bled d.o.o. Rečiška cesta 2 4260 Bled
Javne službe Ptuj d.o.o. Ulica heroja Lacka 3 2250 Ptuj
Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Celjska cesta 3 3210 Slovenske Konjice
Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. Meža 143 2370 Dravograd
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10 1330 Kočevje
Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriška vas 11A 1310 Ribnica
Javno komunalno podjetje Log d.o.o. Dobja vas 187 2390 Ravne na Koroškem
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. Savska cesta 34 1230 Domžale
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. Mariborska cesta 3 2360 Radlje ob Dravi
Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. Vaneča 81/b 9201 Puconci
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice
Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. Notranjska cesta 44 1380 Cerknica
Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. Belokranjska cesta 24 8340 Črnomelj
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica Naselje heroja Maroka 17 8290 Sevnica
Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. Prešernova ulica 7 6250 Ilirska Bistrica
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. Industrijska cesta 8 6310 Izola-Isola
Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. Titova ulica 107 1433 Radeče
Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. Pameče 177A 2380 Slovenj Gradec
Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. Savinjska cesta 11A 1420 Trbovlje
Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o. Cesta zmage 57 1410 Zagorje ob Savi
Javno podjetje Komunala, d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 Mozirje
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o. Arze 1B 6330 Piran-Pirano
JEKO-IN, javno komunalno podjetje d.o.o. Cesta Maršala Tita 51 4270 Jesenice
JP Komunala Laško d.o.o. Podšmihel 1E 3270 Laško
Komunala d.o.o. Idrija Carl Jakoba ulica 4 5280 Idrija
Komunala Kranj d.o.o. Ulica Mirka Vadnova 1 4000 Kranj
Komunala Metlika javno podjetje d.o.o. Cesta XV.brigade 4 8330 Metlika
Komunala Nova Gorica d.d. Cesta 25.junija 1 5000 Nova Gorica
Komunala Novo mesto d.o.o. Podbevškova ulica 2 8000 Novo mesto
Komunala Radovljica d.o.o. Ljubljanska cesta 27 4240 Radovljica
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. Ul.Pohorskega bataljona 12 2310 Slovenska Bistrica
Komunala Tolmin javno podjetje d.o.o. Poljubinj 89 H 5220 Tolmin
Komunala Trebnje d.o.o. Goliev trg 9 8210 Trebnje
Komunala Tržič d.o.o. Mlaka 6 4290 Tržič
Komunala, Kranjska Gora d.o.o. Spodnje Rute 50 4282 Gozd Martuljek
Komunalno podjetje Logatec d.o.o. Tržaška cesta 27 1370 Logatec
Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Hardek 21c 2270 Ormož
Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o. Goriška cesta 23B 5270 Ajdovščina
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hrastnik Cesta 3.julija 7 1430 Hrastnik
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana Partizanska cesta 2 6210 Sežana
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. Ponoviška cesta 15 1270 Litija
Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. Ulica Rada Pušenjaka 9 9240 Ljutomer
Kostak komunalno stavbno podjetje d.d. Leskovška cesta 2a 8270 Krško
Loška komunala d.d. Škofja Loka Kidričeva cesta 43 A 4220 Škofja Loka
Marjetica Koper, d.o.o. Koper, Ulica 15.maja 4 6000 Koper-Capodistria
Občina Osilnica Osilnica 11 1337 Osilnica
Občina Žiri Loška cesta 1 4226 ŽIRI
OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. Celjska cesta 12 3250 Rogaška Slatina
Publicus d.o.o. Ljubljana Vodovodna cesta 97 1000 Ljubljana
PUP – Saubermacher d.o.o. Koroška cesta 46 3320 Velenje
Režijski obrat občine Bohinj (komunala) Bohinjska Bistrica Rožna ulica 18 4264 Bohinjska Bistrica
Režijski obrat občine Gorenja vas – Poljane Poljanska cesta 82 4224 Gorenja vas
Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. Noršinska ulica 12 9000 Murska Sobota
Saubermacher d.o.o. Ulica Matije Gubca 2 9000 Murska Sobota
Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. Teharska cesta 49 3000 Celje
Snaga Javno podjetje d.o.o. Ljubljana Povšetova ulica 6 1000 Ljubljana
SNAGA, d.o.o. Maribor Nasipna ulica 64 2000 Maribor

Kaj je embalaža?

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala namenjeni temu, da obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Preberite več

OEEO

Družba RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. S 1.1.2017 dalje je skupni načrt potrjen.

Preberite več

Baterije in akumulatorji

Vsem proizvajalcem, ki bi želeli izpolnjevati svoje obveznosti preko skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, zagotavljamo skladno ravnanje z veljavno zakonodajo, gospodarno ravnanje ter okoljsko odgovorno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

Preberite več

Aktualno Recikel

Cover image placeholder

5/10/2022

NOV! Seznam EE opreme in prenosnih baterij po kombinirani nomenklaturi

Preberite več
Cover image placeholder

13/4/2021

Obvestilo! Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Preberite več
Cover image placeholder

18/2/2021

VABILO NA IZOBRAŽEVALNI WEBINAR

Preberite več
Cover image placeholder

23/6/2020

Kam z odpadno električno in elektronsko opremo (2020)

Preberite več
Cover image placeholder

20/6/2020

Kam z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (2020)

Preberite več
Cover image placeholder

3/6/2020

RECIKEL nosilec skupnega načrta za industrijske in avtomobilske akumulatorje

Preberite več

Zakonodaja

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

Preberite več