Seznam zbirnih centrov odpadne embalaže za fizične osebe

Pri fizičnih osebah nastaja odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek. Tovrstno embalažo je potrebno ločeno zbirati v okviru navodil izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Končni uporabnik (fizična oseba) lahko prepušča odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek tudi v zbirnih centrih izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Družba RECIKEL mora v skladu z deleži, objavljenih na spletnih straneh ministrstva za kmetijstvo in okolje, prevzemati odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek.

Kaj je embalaža?

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala namenjeni temu, da obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Preberite več

OEEO

Družba RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. S 1.1.2017 dalje je skupni načrt potrjen.

Preberite več

Baterije in akumulatorji

Vsem proizvajalcem, ki bi želeli izpolnjevati svoje obveznosti preko skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, zagotavljamo skladno ravnanje z veljavno zakonodajo, gospodarno ravnanje ter okoljsko odgovorno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

Preberite več

Aktualno Recikel

Cover image

16/4/2020

Cenik 2020

Družba RECIKEL objavlja cenik storitev prenosa obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za leto 2020

Preberite več
Cover image

20/12/2019

Kako ravnati z odpadnimi baterijami in akumulatorji?

Z odpadnimi baterijami in akumulatorji moramo ravnati skrbno in poskrbeti, da jih ločimo od ostalih odpadkov ter da jih oddamo v zabojnik, ki je namenjen ločenemu zbiranju odpadnih baterij.

Preberite več
Cover image

3/10/2019

Zbiraj, recikliraj in pravilno oddaj odpadno električno in elektronsko opremo

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo predpisuje posebna Uredba o odpadni električni in elektronski opremi. Postavlja pravila tistega, ki daje na trg, da poskrbi, da se lahko odpadna električna in elektronska oprema odda v razgradnjo in nadaljnjo predelavo.

Preberite več

Zakonodaja

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

Preberite več