OEEO

Električna in elektronska oprema

Podjetje RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo.

V kolikor ste podjetje, ki ima sedež v RS in proizvajate ali prodajate električno in elektronsko opremo potem morate izpolnjevati naslednje zakonodajne obveznosti:

  • prijaviti dejavnost na Agencijo RS za okolje,
  • skleniti pogodbo o prenosu obveznosti zbiranja, predelave odpadne električne in elektronske opreme z nosilcem skupnega načrta,
  • prijaviti dejavnost na Finančni urad RS, in sicer preko aplikacije ETROD.

Obveznosti za obračun okoljske dajatve preko Finančnega urada RS ter obračun storitev zbiranja in predelave OEEO nastane, ko je:

  • EE-oprema, proizvedena v Republiki Sloveniji, prvič dana v promet (prodana, dana v uporabo) v RS ali prvič uporabljena v RS, če je proizvajalec te opreme tudi njen končni uporabnik
  • EE-oprema, pridobljena (nabavljena) v drugi državi članici EU ali uvožena iz tretjih držav, prvič dana v promet (prodana, dana v uporabo) v RS ali ob prvi uporabi EE-opreme v RS, če je pridobitelj te opreme tudi njen končni uporabnik

Na podlagi evidenc, ki jih vodi zavezanec se 2 x letno, do 20. julija in 20. januarja za preteklo polletje predloži obračun na Finančni urad RS ter nosilcu skupnega načrta. Zavezanec mora voditi evidenco o dajanju električne in elektronske opreme v promet, ločeno po vrsti in količini EE opreme.

Skupni načrt ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo RECIKEL

Družba RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. S 1.1.2017 dalje je skupni načrt potrjen.

Kaj je embalaža?

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala namenjeni temu, da obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Preberite več

Baterije in akumulatorji

Vsem proizvajalcem, ki bi želeli izpolnjevati svoje obveznosti preko skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, zagotavljamo skladno ravnanje z veljavno zakonodajo, gospodarno ravnanje ter okoljsko odgovorno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

Preberite več

Aktualno Recikel

Cover image placeholder

21/11/2022

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Preberite več
Cover image placeholder

5/10/2022

NOV! Seznam EE opreme in prenosnih baterij po kombinirani nomenklaturi

Preberite več
Cover image placeholder

13/4/2021

Obvestilo! Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Preberite več
Cover image placeholder

18/2/2021

VABILO NA IZOBRAŽEVALNI WEBINAR

Preberite več
Cover image placeholder

23/6/2020

Kam z odpadno električno in elektronsko opremo (2020)

Preberite več
Cover image placeholder

20/6/2020

Kam z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (2020)

Preberite več

Zakonodaja

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

Preberite več

Zbirni centri Recikel