Seznam zbirnih centrov odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev za pravne osebe

Pravne osebe lahko odpadne baterije brezplačno oddate na zbirnih centrih sheme RECIKEL, v kolikor ste vključeni v skupni načrt zbiranja in predelave odpadnih ba terij in akumulatorjev. Ob oddaji odpadkov boste prejeli ustrezno potrdilo o oddaji odpadkov, in sicer evidenčni list, ki je edini verodostojni dokument, ki dokazuje, da ste kot pravna oseba pravilno ravnali z določenim odpadkom.

Seznam zbirnih centrov odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev za pravne osebe
Komunalno podjetje Naslov Poštna številka Pošta
AURENIS d.o.o. Poljubinj 112 5220 Tolmin
BLOK d.o.o., PE Ljubljana Šlandrova 4a 1231 Ljubljana – Črnuče
BLOK d.o.o., PE Logatec IOC Zapolje II 7 1370 Logatec
EKOL d.o.o. Laze 18a 4000 Kranj
EKO LES PLUS d.o.o. Partizanska ulica 11 2319 Poljčane

Kaj je embalaža?

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala namenjeni temu, da obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Preberite več

OEEO

Družba RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. S 1.1.2017 dalje je skupni načrt potrjen.

Preberite več

Baterije in akumulatorji

Vsem proizvajalcem, ki bi želeli izpolnjevati svoje obveznosti preko skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, zagotavljamo skladno ravnanje z veljavno zakonodajo, gospodarno ravnanje ter okoljsko odgovorno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

Preberite več

Aktualno Recikel

Cover image placeholder

13/4/2021

Obvestilo! Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Preberite več
Cover image placeholder

18/2/2021

VABILO NA IZOBRAŽEVALNI WEBINAR

Preberite več
Cover image placeholder

23/6/2020

Kam z odpadno električno in elektronsko opremo (2020)

Preberite več
Cover image placeholder

20/6/2020

Kam z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (2020)

Preberite več
Cover image placeholder

3/6/2020

RECIKEL nosilec skupnega načrta za industrijske in avtomobilske akumulatorje

Preberite več
Cover image placeholder

2/6/2020

SEMINAR: Odpadna embalaža in pravilno ravnanje z odpadki!

Preberite več

Zakonodaja

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

Preberite več