Zbirni centri

Seznam zbirnih centrov odpadne embalaže za pravne osebe

Pri pravnih osebah nastaja odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek zaradi izvajanja dejavnosti. Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek je prepovedano prepuščati izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v okviru zbiranja javnih služb. Le tako mora končni uporabnik odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek le to predajati ustreznemu zbiralcu, ki ima dovoljenje kot zbiralec odpadne embalaže v okviru družbe za ravnanje z odpadno embalažo.

Družba RECIKEL je pripravila v okviru svojega načrta zbirne centre po vsej Sloveniji. Zbirni centri bodo z vključitvijo drugih izvajalcev v sistem ravnanja z embalažo družbe RECIKEL širila svojo mrežo zbirnih centrov in s tem omogočala tudi lokacijsko bolj oddaljenim končnim uporabnikom možnost krajše razdalje do ustreznega zbirnega centra.

Seznam zbirnih centrov odpadne embalaže za pravne osebe
Komunalno podjetje Naslov Poštna številka Pošta
SUROVINA Ljubljana Cesta dveh cesarjev 370 1000 Ljubljana
SALOMON Ljubljana Šlandrova ulica 4A 1231 Ljubljana Črnuče
SALOMON Logatec IOC Zapolje III/9 1370 Logatec
SUROVINA Maribor Lahova 38-40 2000 Maribor
SALOMON Lenart Industrijska ulica 2 2230 Lenart v Slovenskih Goricah
SUROVINA Ptuj Puhova ulica b.š. 2250 Ptuj
SUROVINA Ormož Hardek 21 b 2270 Ormož
SUROVINA Slovenska Bistrica Kolodvorska 37 2310 Slovenska Bistrica
SUROVINA Radlje Mariborska cesta 44 2360 Radlje ob Dravi
SUROVINA Slovenj Gradec Pameče 163 2380 Slovenj Gradec
SUROVINA Ravne Dobja vas 188 2390 Ravne na Koroškem
SUROVINA Laško Šmihel 2A 3270 Laško
SUROVINA Žalec Ulica Savinjske čete 18 3310 Žalec
SUROVINA Velenje Koroška 64 3320 Velenje
SUROVINA Kranj Ulica Mirka Vadnova 4 4000 Kranj
SUROVINA Nova Gorica Panovška 3, Kromberk 5000 Nova Gorica
SUROVINA Koper Ulica 15.Maja 11 6000 Koper
SALOMON Novo Mesto Podbevškova ulica 12 8000 Novo Mesto
SUROVINA Trebnje Dolenja Nemška Vas b.š. 8210 Trebnje
SUROVINA Krško Cesta 4. Julija 134 a 8270 Krško
SUROVINA Ljutomer Babinska 8 9240 Ljutomer

Kaj je embalaža?

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala namenjeni temu, da obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Preberite več

OEEO

Družba RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. Od 1. 1. 2017 dalje je skupni načrt potrjen.

Preberite več

Baterije in akumulatorji

Vsem proizvajalcem, ki bi želeli izpolnjevati svoje obveznosti preko skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, zagotavljamo skladno ravnanje z veljavno zakonodajo, gospodarno ravnanje ter okoljsko odgovorno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

Preberite več

Aktualno Recikel

Poročanje o odpadkih za leto 2023

06. 02. 2024

Poročanje o odpadkih za leto 2023

Preberite več
SISTEM RAVNANJA Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO VI LOČUJETE, RECIKEL RECIKLIRA!

28. 09. 2023

SISTEM RAVNANJA Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO VI LOČUJETE, RECIKEL RECIKLIRA!

Preberite več
Vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo

24. 09. 2023

Vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo

Preberite več
PONOVNO UPORABI IN OHRANI NARAVNE VIRE

11. 09. 2023

PONOVNO UPORABI IN OHRANI NARAVNE VIRE

Preberite več
Seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2023, z veljavnostjo od 1. julija 2023

04. 09. 2023

Seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2023, z veljavnostjo od 1. julija 2023

Preberite več
POZNATE VSE SVOJE ZAKONODAJNE OBVEZNOSTI?

06. 06. 2023

POZNATE VSE SVOJE ZAKONODAJNE OBVEZNOSTI?

Preberite več

Zakonodaja

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

Preberite več