Novice

POZNATE VSE SVOJE ZAKONODAJNE OBVEZNOSTI?

POZNATE VSE SVOJE ZAKONODAJNE OBVEZNOSTI?

Ali vaše podjetje posreduje na trg RS embalažo, električno opremo, prenosne baterije, akumulatorje ali nekatere plastične proizvode? 

Če je vaš odgovor DA, potem morate izpolnjevati sledeče zakonodajne obveznosti: 

ODPADNA EMBALAŽA:

-          Vpis v evidenco ARSO, preko spletne strani: https://gea.arso.gov.si/embalaza/javno/vpogledjavno.xhtml

-          Skleniti pogodbo s shemo za ravnanje z odpadno embalažo

-          Vodenje evidence in poročanje količin, danih na trg RS: kvartalno

-          V primeru, da so vaše količine embalaže dane na trg RS v enem koledarskem letu večje kot 15.000 kg ali imate PVC embalažo se morate registrirati tudi v aplikaciji FURS za odpadno embalažo ter kvartalno poročati in plačevati OKD dajatev: https://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/e_carina/ 

-          Dodati izjavo na račun ali dobavnico do pravnih oseb

 

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA: 

-          Vpis v evidenco ARSO

-          Skleniti pogodbo z nosilcem skupnega načrta 

-          Vpis v evidenco FURS za EE opremo ter polletno poročanje in plačevanje OKD dajatve: https://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/e_carina/ 

-          Vodenje evidence in poročanje količin, danih na trg RS: polletno

 

ODPADNE PRENOSNE BATERIJE: 

-          Vpis v evidenco ARSO 

-          Skleniti pogodbo z nosilcem skupnega načrta 

-          Vpis v evidenco FURS za prenosne baterije ter polletno poročanje in plačevanje OKD dajatve: https://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/e_carina/ 

-          Vodenje evidence in poročanje količin, danih na trg RS: polletno

 

INDUSTRIJSKI IN AVTOMOBILSKI AKUMULATORJI: 

-          Vpis v evidenco ARSO 

-          Skleniti pogodbo z nosilcem skupnega načrta 

-          Vodenje evidence in poročanje količin, danih na trg RS: polletno

 

NEKATERI PLASTIČNI PROIZVODI:

-          Vpis v evidenco ARSO

-          Skleniti pogodbo z nosilcem skupnega načrta 

-          Vodenje evidence in poročanje količin, danih na trg RS: enkrat letno

Za več informacij nas lahko kontaktirate na info@recikel.si