Novice

Cenik 2017

Cenik 2017

Družba RECIKEL v letu 2017 ni spremenila osnovnega cenika embalažnine.

Sodelovanje v letu 2017 smo dogovorili s potrditvijo priloge 1 k Pogodbi o prenosu obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

Novim udeležencem izpolnjevanja obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo pripravimo ponudbo na podlagi prejetih količin embalaže dane na trg Slovenije . V kolikor si želite sodelovanja z družbo RECIKEL nam pišite na info@recikel.si . Naš svetovalec bo stopil v kontakt z vami ter vam pripravil vso potrebno dokumentacijo za ureditev obveznosti skladno s 25. in 34. členom Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS, št. 84/2006 ter vse dopolnitve in spremembe).

Veselimo se sodelovanja z vami.