Novice

Cover image

Kako ravnati z odpadnimi baterijami in akumulatorji?

Uporaba baterij v našem življenju narašča, saj so pomemben vir energije za številne aparate in pripomočke, ki jih uporabljamo v prostem času ali na delovnem mestu. Uporabljamo jih v prenosnih računalnikih, mobilnih telefonih, digitalnih kamerah, električnem orodju pa tudi v igračah, ročnih urah itd. Ko se baterije iztrošijo postanejo nevaren odpadek, zaradi vsebnosti težkih kovin, kot so: živo srebro, kadmij, svinec, nikelj in lahko ob nepravilnem ravnanju povzročijo negativne vplive na zdravje ljudi in okolje. Zato moramo z odpadnim baterijami in akumulatorji ravnati skrbno in poskrbeti, da jih ločimo od ostalih odpadkov ter da jih oddamo v zabojnik, ki je namenjen ločenemu zbiranju odpadnih baterij.

Odpadne baterije in akumulatorji ne sodijo v zabojnik za mešane komunalne odpadke.

EEO

Naše podjetje je odgovorno do okolja in naravnih virov, zato smo zavezani tudi k temu, da osveščamo in ozaveščamo svoje kupce o pravilnem ravnanju z odpadki, zlasti o ravnanju z odpadnimi prenosnimi baterijami. Na vseh prodajnih mestih potrošnikom omogočamo zabojnike, kamor lahko brezplačno oddajo odpadne prenosne baterije.

Z ločenim zbiranjem omogočimo njihovo recikliranje in ponovno uporabo kot vir surovin za nove izdelke ter poskrbimo za skrbno in odgovorno ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji.

Nasveti za ravnanje z baterijami:

  • Izklopite napravo na baterije, ko naprave ne uporabljate.
  • Odstranite baterije iz naprave, ki je dalj časa ne boste potrebovali.
  • Ne mešajte starih baterij z novimi; kadar se mešajo stare in nove baterije, lahko pride do iztekanja, ki lahko povzroči poškodbe ljudi ali naprav.
  • Ne polnite ponovno baterij, na katerih ni označeno, da se lahko ponovno polnijo (»rechargeable«), saj lahko povzročite iztekanje snovi iz baterije.
  • Ne izpostavljajte baterij ognju, saj lahko povzroči eksplozijo baterije.
  • Ne odpirajte obloge baterije.
  • Uporabljajte baterije, ki jih je mogoče ponovno polniti.
  • Baterije zbirajte in oddajajte ločeno v posebne zbirne zabojnike!

Evropski teden zmanjševanja odpadkov poteka letos od 17. do 25. novembra in poudarja preprečevanje nastajanja nevarnih odpadkov, zato tudi vi pravilno ločujte odpadke in s tem izkažite svojo odgovornost do ohranjanja zdravega in čistega okolja. Naj postanejo odpadki na koncu življenjske dobe nov vir surovin.