Novice

Kam z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (2020)

Kam z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (2020)

Ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji predpisuje posebna Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Postavlja pravila tistega, ki daje na trg, da poskrbi, da se lahko odpadne prenosne baterije oddajo v razgradnjo in nadaljnjo predelavo.

KAM Z ODPADNIMI PRENOSNIMI BATERIJAMI IN AKUMULATORJI

Prenosna baterija ali akumulator je baterija, gumbasta celica, baterijski sklop ali akumulator, ki je zapečaten in ročno prenosljiv. Ko je baterija iztrošena in je ne potrebujemo več postane odpadek.

Kam odpadno baterijo oddamo in kako z njo ravnamo?

Odpadne prenosne baterije lahko oddamo na prodajnem mestu, kjer prodajajo nove baterije, brezplačno brez obveznosti nakupa nove baterije. Lahko jo tudi oddamo v zbirnem centru zbiralca odpadnih baterij in akumulatorjev ali pri izvajalcu javne službe.

Zakaj moramo z odpadnimi baterijami ravnati pazljivo?

Iztrošene odpadne baterije so nevarni odpadek, ker vsebujejo težke kovine (Hg – živo srebro, Cb -kadmij, Pb – svinec), zato je pomembno, da z njimi ravnamo pazljivo in pravilno.

Odpadne baterije in akumulatorji ne spadajo med mešane komunalne odpadke. Ob koncu življenjske dobe jih odvržemo v zabojnike, ki so namenjeni ločenemu zbiranju odpadni baterij ter s tem omogočimo njihovo nadaljnjo obdelavo in recikliranje.

Znak s prečrtanim pomičnim zabojnikom prikazuje, da moramo ločeno zbirati odpadne prenosne baterije, akumulatorje in baterijske sklope.

eeo

Vse to v okviru skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji zagotavlja nosilec skupnega načrta RECIKEL d.o.o. Naj odpadne prenosne baterije in akumulatorji postanejo na koncu življenjske dobe nov vir surovin.