Novice

26.6.2014

26.6.2014

Približuje se rok za oddajo poročila družbi RECIKEL o količini embalaže dane na trg RS v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS, št. 84/2006 z dopolnitvami in spremembami) (v nadaljevanju Uredba).

Prosimo vas, da nam do 15. 7. 2014 na obrazcu “obdobno poročilo RECIKEL” pošljete količine embalaže,

– ki ste jih dali na trg RS v skladu s 25. členom Uredbe – in količine embalaže embaliranega blaga, ki ste ga samostojno uvozili ali pridobili iz EU z namenom lastne uporabe blaga v skladu s 34. členom Uredbe.

Količine se vpisujejo v tonah na tri decimalke natančno.

Poročilo nam lahko pošljete:

– na naš naslov, – po elektronski pošti porocanje@recikel.si , – ali po faxu +386 1 549 77 10.

Ne pozabite oddati obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže najkasneje **do 20. 7. 2014** na carinsko upravo RS.

Za dodatne informacije ali pomoč vam je na voljo vaš svetovalec pri družbi RECIKEL.