Novice

Letno poročilo o nastajanju odpadkov

Letno poročilo o nastajanju odpadkov

Družba RECIKEL podaja nekaj osnovnih usmeritev kot pomoč pri oddaji letnega poročila o nastajanju odpadkov in ravnanju z odpadki v vašem podjetju.

Obveščamo vas, da je do 31.3.2018 obvezna oddaja letnega poročila o nastajanju odpadkov v vašem podjetju za leto 2017. Kot pomoč za lažje razumevanje, smo odgovorili na nekatera vprašanja, da bo oddaja letnega poročila o nastajanju odpadkov lažja.

  1. Ali morate oddati letno poročilo o nastajanju odpadkov v vašem podjetju?

Če na eno od naslednjih vprašanj lahko odgovorite z DA, potem morate oddati letno poročilo o nastajanju odpadkov v vašem podjetju.

Tukaj se štejejo vse vrste zaposlitve.

Če ste zbrali 10 ali več ton odpadkov, ki jih oddate zbiralcu ali obdelovalcu odpadkov in imate kreirane in potrjene elektronske evidenčne liste.

Nevarne odpadke ste oddali pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov. Prav tako imate kreirane in potrjene elektronske evidenčne liste.

  1. Kako oddati letno poročilo?

Letno poročilo o nastajanju odpadkov lahko oddate na tri načine.

  1. Kje se najde obrazec za poročanje ter kam in kako ga oddati?

Obrazec za poročanje najdete na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V nadaljevanju vam podajamo povezavo do obrazcev in razlag:

Pomembno:

Obrazec v excel obliki shranite na svoj računalnik skladno z naslednjim zapisom:

ODP+(10 mestna matična številka vašega podjetja)

Primer:

ODP1234567890

Obrazec nato pošljite po elektronski pošti na naslov:

odpadki.arso@gov.si

Izpolnjen obrazec pošljite najkasneje do 31.3.2018.

  1. Kaj je predmet poročanja?

Predmet poročanja so vsi nastali odpadki v vašem podjetju, ki ste jih skladno z Uredbo o odpadkih dolžni oddati zbiralcu odpadkov ali obdelovalcu odpadkov.

V poročilo ne vpisujte odpadke, ki ste jih prepuščali izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (komunalno podjetje – mešani komunalni odpadek in drugo).

  1. Kako izdelati letno poročilo?

Predstavili vam bomo izpolnjevanje letnega poročila v Excel obliki:

Zavihek Uvod

Vpišete podatke vašega podjetja.

Zavihek A

Načeloma podjetja ne prenašajo zalog iz leta v leto.

Zavihek B

1 – odpadke ste obdelali sami (potreben je lasten OVD)

2 – odpadke ste oddali ustreznemu prevzemniku iz Slovenije (najbolj pogost izbor)

3 – odpadke ste oddali ustreznemu prevzemniku v drugo državo članice EU

4 – odpadke ste oddali ustreznemu prevzemniku v tretjo državo izven EU

Zavihek C

Vpišete vse opombe.

Predvsem bi radi poudarili, da podjetja, ki delujete v sklopu raznih trgovskih centrov ali z vašimi odpadki v skladu z medsebojno pogodbo ravnajo najemodajalci, le to vpišite v opombe in navedite, da oni oddajajo poročilo, ki vključuje tudi vaše količine odpadkov. V tem obrazcu seveda te količine, tudi če jo poznate, ne navajajte, saj so jih navedli oni.