Novice

Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za leto 2014

Ponovno je čas oddaje letnega poročila o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih.

Za vas smo pripravili krajši pregled pomembnih ugotovitev ter povezave na obrazce za oddajo letnih poročil.

Letno poročilo morajo oddati do 31.3.2015 vsa podjetja, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • v kolikor je pri izvajanju dejavnosti v letu 2014 nastalo več kot 10 ton odpadkov
  • v kolikor je pri izvajanju dejavnosti v letu 2014 nastalo več kot 5 kg nevarnih odpadkov
  • v kolikor je podjetje v letu 2014 zaposlovalo 10 ali več oseb (ne glede na vrsto zaposlitve)

V kolikor izpolnjujete zgoraj navedene kriterije morate oddati letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih.

Vsebina letnega poročila

Podajamo vam nekaj osnovnih navodil vsebinskega dela letnega poročila o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih.

  • Pri poročilu o nastajanju odpadkov se upošteva vse odpadke, ki ste jih z elektronskimi evidenčnimi listi oddali prevzemniku odpadkov (zbiralec odpadkov ali obdelovalec odpadkov). Na poročilo navedete količino odpadkov v kilogramih, ki je pri vas nastala v letu 2014 ter količino in način oddaje odpadkov v nadaljnje ravnanje. V kolikor imate več lokacij nastanka odpadkov jih navedete ločeno na podlagi statističnih regij, s pripisom v opombah na katere lokacije se količina nanaša.
  • Prepuščanje odpadkov izvajalcem javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki brez evidenčnih listov ni zajeto v poročanje. Tokrat ni potrebno v poročilo navajati količine mešanih komunalnih odpadkov ali drugih odpadkov (bioloških, mešana odpadna embalaža, …), ki jih oddajate izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in se za tovrstne odpadke ni kreiralo elektronskih evidenčnih listov.
  • Podjetjem, ki opravljajo svojo dejavnost v okviru večjega trgovskega centra in imajo z najemno pogodbo dogovorjeno z upravljavcem, da z odpadki ravna upravljavec, ni potrebno poročati. V kolikor kljub temu nastajajo posebne vrste odpadkov, ki jih urejajo posebni predpisi (odpadna električna in elektronska oprema, odpadne baterije, drugi nevarni odpadki in podobno), mora za odpadke in poročilo poskrbeti povzročitelj sam.
  • Odpadki, kot so mulji in blata, se poročajo kot teža suhe snovi in ne z vsebnostjo vode.

Oddaja letnega poročila

Letno poročilo lahko oddate po novem na tri načine in sicer:

  1. v kolikor ste uporabnik sistema IS-Odpadki

Letno poročilo lahko v takem primeru oddate v sistemu IS-Odpadki. Poročilo morate zavesti z elektronskim podpisom dokumenta.

  1. v kolikor niste uporabnik IS-Odpadki

Letno poročilo lahko v takem primeru oddate na obrazcu v xls datoteki. Obrazec posredujete kot priponko na elektronski naslov odpadki.arso@gov.si .

  1. v kolikor nimate možnosti priprave poročila preko IS-Odpadki ali v xls obliki

Letno poročilo v takem primeru izpolnite pisno na obrazcu v pdf obliki. Natisnjen in izponjen obrazec pošljite po pošti na ARSO, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ter pripišite »Poročanje za leto 2014«.

Bolj podrobna navodila o izpolnjevanju Letnega poročila o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih najdete na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ne oddaja letnega poročila o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, se smatra kot težji prekršek (9. odstavek 59. člena Uredbe o odpadkih).