Novice

Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za leto 2015

Do 31.3.2016 mora podjetje oddati letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v kolikor izpolnjujejo kriterije. Za vas smo pripravili nekaj ključnih informacij, ki vam bodo pomagali pri oddaji letnega poročila.

 • Kdo mora oddati letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih?

Letno poročilo morajo oddati vsa podjetja, ki izpolnjujejo spodaj navedene kriterije.

 • Če je pri izvajanju dejavnosti v letu 2015 nastalo več kot 10 ton odpadkov
 • če je pri izvajanju dejavnosti v letu 2015 nastalo več kot 5 kg nevarnih odpadkov
 • če je podjetje v letu 2015 zaposlovalo 10 ali več oseb (ne glede na vrsto zaposlitve)

Osnovni pojmi

Kaj je odpadek?

Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči.

Kaj pomeni pravilna oddaja odpadkov?

Oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje s potrditvijo elektronskega evidenčnega lista.

Kaj pomeni prepuščanje odpadkov?

Oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje brez evidenčnega lista, kadar je to dovoljeno na podlagi posebnega predpisa, ki ureja z določeno vrsto odpadkov (odpadki, ki se prepuščajo izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki).

 • Osnovne usmeritve

Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih je celotna slika načina ravnanja z odpadki v podjetju.

Podjetje, kjer nastajajo odpadki, je zadolženo, da vodi evidenco o nastajanju odpadkov. Odpadke se lahko oddaja le na podlagi potrjevanja elektronskih evidenčnih listov. Podjetja, ki so zaradi opravljanja dejavnosti odpadke oddajali pooblaščenim zbiralcem odpadkov ali obdelovalcem odpadkov so zavedeni v IS odpadki z elektronskim evidenčnim listom, kar je osnova za izdajo letnega poročila.

 • Vsebina letnega poročila

Pri poročilu o nastajanju odpadkov se upošteva vse odpadke, ki ste jih z elektronskimi evidenčnimi listi oddali prevzemniku odpadkov (zbiralec odpadkov ali obdelovalec odpadkov). Na poročilo navedete količino odpadkov v kilogramih, ki je pri vas nastala v letu 2015 ter količino in način oddaje odpadkov v nadaljnje ravnanje. V kolikor imate več lokacij nastanka odpadkov jih navedete ločeno na podlagi statističnih regij, s pripisom v opombah na katere lokacije se količina nanaša.

Odpadki, kot so mulji in blata, se poročajo kot teža suhe snovi in ne z vsebnostjo vode.

 • Kaj se ne poroča?

  • Prepuščanje odpadkov izvajalcem javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki brez evidenčnih listov ni zajeto v poročanje.
  • Podjetjem, ki opravljajo svojo dejavnost v okviru večjega trgovskega centra in imajo z najemno pogodbo dogovorjeno z upravljavcem, da z odpadki ravna upravljavec, ni potrebno poročati. V kolikor kljub temu nastajajo posebne vrste odpadkov, ki jih urejajo posebni predpisi (odpadna električna in elektronska oprema, odpadne baterije, drugi nevarni odpadki in podobno), mora za odpadke in poročilo poskrbeti povzročitelj sam.
  • Poročanje o odpadni embalaži ni predmet poročanja o odpadkih, saj dajanje embalaže na trg Slovenije ne pomeni nastajanje odpadkov v vašem podjetju.
 • Oddaja letnega poročila

Letno poročilo lahko oddate na tri načine in sicer:

 1. v kolikor ste uporabnik sistema IS-Odpadki

Letno poročilo lahko v takem primeru oddate v sistemu IS-Odpadki. Poročilo morate zavesti z elektronskim podpisom dokumenta.

 1. v kolikor niste uporabnik IS-Odpadki

Letno poročilo lahko v takem primeru oddate na obrazcu v xls datoteki. Obrazec posredujete kot priponko na elektronski naslov odpadki.arso@gov.si .

 1. v kolikor nimate možnosti priprave poročila preko IS-Odpadki ali v xls obliki

Letno poročilo v takem primeru izpolnite pisno na obrazcu v pdf obliki. Natisnjen in izpolnjen obrazec pošljite po pošti na ARSO, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ter pripišite »Poročanje za leto 2014«.

Bolj podrobna navodila o izpolnjevanju Letnega poročila o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih najdete na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ne oddaja letnega poročila o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, se smatra kot lažji prekršek (11. točka 64. člena Uredbe o odpadkih).