Novice

Obvestilo! Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Obvestilo! Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je bila dne, 09.04.2021 v Uradnem listu RS objavljena Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021). Uredba stopi v veljavo dne, 24.04.2021.

V nadaljevanju vam posredujemo nekaj pomembnih poudarkov iz navedene Uredbe:

Uredba se uporablja za vso embalažo ne glede na uporabljeni embalažni material, ki se daje na trg v RS in ki nastane na območju RS in se uporablja v industriji, obrti, trgovini, storitvenih in drugih dejavnostih.

Proizvajalec je embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec ali pridobitelj servirne embalaže ali tuje podjetje, ki daje embalažo na trg v RS.

Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (sistem PRO) je sklop predpisov, ki zagotavljajo, da proizvajalci nosijo finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanje z odpadno embalažo.

Z navedeno Uredbo se ukinja količinski prag 15 ton embalaže dane na trg v enem koledarskem letu, kar pomeni, da za vse pravne osebe, ki dajejo embalažo na trg RS nastane obveznost plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo.

Uredba navaja, da mora proizvajalec za vsako koledarsko leto posebej voditi evidenco o embalaži, dani na trg v Sloveniji. Ločeno mora voditi evidenco po materialih, in sicer za papir in karton, plastiko, les, železo in jeklo, aluminij, steklo in drugo, ločeno po vrsti embalažnega materiala, npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora. Ministrstvu boste morali poročati štirikrat letno, za vsako četrtletje posebej. Ta določila stopijo v veljavo od 1. julija 2021.

Rok za prilagoditev na nov sistem je 30 dni od sprejetja Uredbe in sicer: 24.05.2021.

Za dodatne informacije smo vam vedno na voljo.

Lepo vas pozdravljamo!

RECIKEL, d.o.o.