Novice

Poročilo 2015

Poročilo družbi RECIKEL

Spoštovani!

Za nami je leto 2015 in s tem četrto tromesečje leta 2015. Verjamemo, da ste leto zaključili z dobrimi poslovnimi rezultati.

Pozivamo vas, k oddaji poročila družbi RECIKEL, o količini embalaže dane na trg RS v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS, št. 84/2006 z dopolnitvami in spremembami) (v nadaljevanju Uredba). Glede na to, da je tokrat zaključek leta 2015 vam svetujemo, da pregledate celotno leto in morebitne korekcije količin upoštevate pri tokratnem poročilu.

Prosimo vas, da nam najkasneje do 15. 1. 2016 na obrazcu (obdobno poročilo RECIKEL) pošljete količine embalaže, • ki ste jih dali na trg RS v skladu s 25. členom Uredbe • in količine embalaže embaliranega blaga, ki ste ga samostojno uvozili ali pridobili iz EU z namenom lastne uporabe blaga v skladu s 34. členom Uredbe. Količine se vpisujejo v tonah na tri decimalke natančno.

Poročilo nam lahko pošljete:

• na naš naslov, • po elektronski pošti porocanje@recikel.si • ali po faxu +386 1 549 77 10. Poročilo naj vsebuje podatke o količini embalaže za katere ste zavezanec za ravnanje z embalažo in se nanaša na obdobje od 1.9.2015 do 31.12.2015 za podjetja, ki poročajo vsako tromesečje. Za podjetja, ki poročajo letno naj poročilo zajema celotno leto 2015.

V primeru neoddaje poročila do dogovorjenega roka, bomo za obračun tretjega tromesečja upoštevali četrtino zadnje razpoložljive letne napovedi količin, za podjetja, ki poročajo letno pa celotno letno napoved količin. Družba RECIKEL mora do 20. 1. 2016 oddati odmero davka in s tem zaključiti poslovno leto 2015.

Okoljske dajatve

V kolikor ste zavezanec za obračun okoljske dajatve v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže ne pozabite oddati obračuna najkasneje do 20. 1. 2016 na Finančni urad RS. Več o aktivnostih družbe RECIKEL, aktualnih dogodkih ter novostih najdete pod aktualno na spletni strani družbe RECIKEL.

Za dodatne informacije ali pomoč vam je na voljo vaš svetovalec pri družbi RECIKEL.