Novice

Poročilo družbi RECIKEL za drugo tromesečje 2015

Za nami je že drugo tromesečje leta 2015.

Pozivamo vas k oddaji poročila družbi RECIKEL o količini embalaže dane na trg RS v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS, št. 84/2006 z dopolnitvami in spremembami) (v nadaljevanju Uredba).

Prosimo vas, da nam do 15. 7. 2015 na obrazcu odbobno poročilo RECIKEL 2015 pošljete količine embalaže,

  • ki ste jih dali na trg RS v skladu s 25. členom Uredbe
  • in količine embalaže embaliranega blaga, ki ste ga samostojno uvozili ali pridobili iz EU z namenom lastne uporabe blaga v skladu s 34. členom Uredbe.

Količine se vpisujejo v tonah na tri decimalke natančno.

Poročilo nam lahko pošljete:

Poročilo naj vsebuje podatke o količini embalaže za katere ste zavezanec za ravnanje z embalažo in se nanaša na obdobje od 1.4.2015 do 30.6.2015. V primeru neoddaje poročila do dogovorjenega roka, bomo za obračun drugega tromesečja upoštevali četrtino zadnje razpoložljive letne napovedi količin. Morebitne korekcije upoštevajte pri poročanju naslednjega tromesečja.

V primeru pavšalnega obračuna v preteklem tromesečju lahko morebitne korekcije prvega tromesečja upoštevate pri tokratnem poročanju.

Okoljske dajatve

V kolikor ste zavezanec za obračun okoljske dajatve v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže ne pozabite oddati obračuna najkasneje **do 20. 7. 2015** na Finančni urad RS.

Več o aktivnostih družbe RECIKEL, aktualnih dogodkih ter novostih najdete pod aktualno na spletni strani družbe RECIKEL.

Za dodatne informacije ali pomoč vam je na voljo vaš svetovalec pri družbi RECIKEL.