Novice

Poročilo družbi RECIKEL za prvo tromesečje 2015

Spoštovani!

Ponovno je pred nami oddaja poročila družbi RECIKEL o količini embalaže dane na trg RS v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS, št. 84/2006 z dopolnitvami in spremembami) (v nadaljevanju Uredba).

Prosimo vas, da nam do 15. 4. 2015 na obrazcu (obdobno poročilo RECIKEL) pošljete količine embalaže,

  • ki ste jih dali na trg RS v skladu s 25. členom Uredbe
  • in količine embalaže embaliranega blaga, ki ste ga samostojno uvozili ali pridobili iz EU z namenom lastne uporabe blaga v skladu s 34. členom Uredbe.

Količine se vpisujejo v tonah na tri decimalke natančno.

Poročilo nam lahko pošljete:

Poročilo naj vsebuje podatke o količini embalaže za katere ste zavezanec za ravnanje z embalažo in se nanaša na obdobje od 1.1.2015 do 31.3.2015. V primeru neoddaje poročila do dogovorjenega roka, bomo za obračun prvega tromesečja upoštevali četrtino zadnje razpoložljive letne napovedi količin. Morebitne korekcije upoštevajte pri poročanju naslednjega tromesečja.

Za vas smo pripravili še navodila za oddajo obračuna okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Predlagamo, da si navodila dobro preberete, saj je v tem letu prišlo do nekaterih sprememb vezano na reorganizacijo Finančne uprave RS.

Okoljske dajatve:

V kolikor ste zavezanec za obračun okoljske dajatve v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže ne pozabite oddati obračuna najkasneje **do 20. 4. 2015** na Finančni urad RS.

Za dodatne informacije ali pomoč vam je na voljo vaš svetovalec pri družbi RECIKEL.