Novice

Poročilo družbi RECIKEL za tretje tromesečje 2015

Tretje tromesečje 2015 je za nami.

Pozivamo vas, k oddaji poročila družbi RECIKEL, o količini embalaže dane na trg RS v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS, št. 84/2006 z dopolnitvami in spremembami) (v nadaljevanju Uredba).

Prosimo vas, da nam do 15. 10. 2015 na priloženem obrazcu (obdobno poročilo RECIKEL) pošljete količine embalaže,

  • ki ste jih dali na trg RS v skladu s 25. členom Uredbe
  • in količine embalaže embaliranega blaga, ki ste ga samostojno uvozili ali pridobili iz EU z namenom lastne uporabe blaga v skladu s 34. členom Uredbe.

Količine se vpisujejo v tonah na tri decimalke natančno.

Poročilo nam lahko pošljete:

Poročilo naj vsebuje podatke o količini embalaže za katere ste zavezanec za ravnanje z embalažo in se nanaša na obdobje od 1.7.2015 do 30.9.2015. V primeru neoddaje poročila do dogovorjenega roka, bomo za obračun tretjega tromesečja upoštevali četrtino zadnje razpoložljive letne napovedi količin. Morebitne korekcije upoštevajte pri poročanju naslednjega tromesečja (ki je hkrati zadnje tromesečje in s tem zadnja možnost korekcije količin).

V primeru pavšalnega obračuna v preteklih tromesečjih lahko morebitne korekcije prvega in/ali drugega tromesečja upoštevate pri tokratnem poročanju.

Okoljske dajatve

V kolikor ste [zavezanec za obračun okoljske dajatve](http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Opis/Podrobni_opis_Okoljska_dajatev_za_onesnazevanje_okolja_zaradi_nastajanja_odpadne_embalaze.pdf) v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže ne pozabite oddati obračuna najkasneje **do 20. 10. 2015** na Finančni urad RS.

Več o aktivnostih družbe RECIKEL, aktualnih dogodkih ter novostih najdete pod aktualno na spletni strani družbe RECIKEL, kjer boste našli med drugimi tudi obrazložitev spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Za dodatne informacije ali pomoč vam je na voljo vaš svetovalec pri družbi RECIKEL.