Novice

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Spoštovani!

Z veseljem vas obveščamo, da nastopa družba RECIKEL tudi kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. Skupni načrt je potrjen s strani Agencije RS za okolje. Izvajanje skupnega načrta pričenjamo s 1.1.2017.

Proizvajalci, distributerji in trgovci električne in elektronske opreme lahko svoje obveznosti iz Uredbe izpolnjujete s pristopom k skupnemu načrtu ravnanja z električno in elektronsko opremo RECIKEL. V primeru, da pristopite k skupnemu načrtu, bo nosilec skupnega načrta RECIKEL poskrbel za izpolnjevanje obveznosti iz Uredbe, proizvajalec pa bo del skupnega načrta RECIKEL, vpisanega v evidenci Agencije RS za okolje.

Družba RECIKEL vam s pristopom k skupnemu načrtu ravnanja z električno in elektronsko opremo zagotavlja ustrezno izvajanje obveznosti iz Uredbe pod konkurenčnimi pogoji z veliko mero odgovornosti za ravnanje z električno in elektronsko opremo.

S tem smo vsem našim strankam na področju ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, omogočili, da lahko izpolnjujejo obveznosti ravnanja z odpadki t.i. podaljšane odgovornosti, pod eno streho z zanesljivim, ekonomsko učinkovitim ter strokovnim partnerjem!

Vaša podpora pri razvoju nam veliko pomeni.