Novice

RECIKEL NOSILEC SKUPNEGA NAČRTA RAVNANJA Z ODPADNIMI PLASTIČNIMI PROIZVODI ZA ENKRATNO UPORABO

RECIKEL NOSILEC SKUPNEGA NAČRTA RAVNANJA Z ODPADNIMI PLASTIČNIMI PROIZVODI ZA ENKRATNO UPORABO

Obveščamo vas, da je podjetje RECIKEL pridobilo odločbo o potrditvi skupnega načrta ravnanja z odpadnimi plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo, skladno z Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uradni list RS, št. 132/2022).

Tako je RECIKEL pridobil možnost, da kot proizvajalci nekaterih plastičnih proizvodov prenesete obveznosti ravnanja s plastičnimi proizvodi na skupni načrt RECIKEL.

V kolikor vaše podjetje posreduje na trg RS nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo ima sledeče zakonodajne obveznosti: 

  1. Skleniti mora pogodbo z nosilnem skupnega načrta, od dne 01.01.2023 dalje
  2.  Urediti mora vpis v evidenco Agencije RS za okolje https://gea.arso.gov.si/plastika/javno/prijavajavno.xhtml 

V aplikaciji ARSO označite katere vrste plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, dajete na trg RS kot proizvajalec: 

Od dne 01.01.2023 morate voditi evidenco zgoraj navedenih posameznih proizvodov danih na trg RS. Prvič boste morali o masi/kosih/vsebnostih reciklata posamezne vrste plastičnega proizvoda danega na trg RS poročali v januarju 2024. Vaša obveznost, ki jo boste prenesli na nosilca je tudi osveščati in ozaveščati potrošnike o uporabi alternativnih možnosti, ki nadomestijo plastične izdelke za enkratno uporabo. Na koncu pa boste morali plačati nosilcu skupnega načrta stroške čiščenja smetenja okolja, ki ga bodo nosilcu zaračunale občine in dva slovenska upravljalca cest. 

Za več informacij ter pripravo ponudbe za sodelovanje smo vam na voljo na spletnem naslovu info@recikel.si ali na telefonski številki 01 588 08 58.