Novice

RECIKEL nosilec skupnega načrta za industrijske in avtomobilske akumulatorje

Obveščamo vas, da je podjetje RECIKEL pridobilo odločbo o vpisu v evidenco nosilca skupnega načrta za ravnanje z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, d.o.o. ter odločno o vpisu v evidenco nosilca skupnega načrta z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, d.o.o.

SKUPNI NAČRT RAVNANJA Z AVTOMOBILSKIMI BATERIJAMI IN AKUMULATORJI

Podjetje RECIKEL je dne, 28.05.2020 prejelo potrdilo o vpisu sheme RECIKEL v evidenco skupnih načrtov ravnanja z avtomobilskimi baterijami in akumulatorji.

Tako je RECIKEL pridobil možnost, da proizvajalci avtomobilskih akumulatorjev naredijo prenos obveznosti ravnanja z avtomobilskimi akumulatorji na skupni načrt RECIKEL.

Nekaj pomembnih poudarkov:

  • Avtomobilska baterija ali akumulator je baterija ali akumulator, ki se uporablja za avtomobilski zaganjalnik, osvetlitev ali napajanje za vžig;
  • Proizvajalec, ki daje na trg RS avtomobilske akumulatorje mora skleniti pogodbo z nosilcem skupnega načrta, da ga pooblastili za prenos obveznosti zbiranja in predelave odpadnih akumulatorjev;
  • Za prodajo avtomobilskih akumulatorjev se ne plačuje okoljske dajatve na FURS;
  • Proizvajalec se mora registrirati pri Agenciji RS za okolje in sicer se mora vpisati v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev.

SKUPNI NAČRT RAVNANJA Z INDUSTIJSKIMI BATERIJAMI IN AKUMULATORJI

Podjetje RECIKEL je dne, 03.06.2020 prejelo potrdilo o vpisu sheme RECIKEL v evidenco skupnih načrtov ravnanja z industrijskimi baterijami in akumulatorji.

Tako je RECIKEL pridobil možnost, da proizvajalci industrijskih akumulatorjev naredijo prenos obveznosti ravnanja z industrijskimi akumulatorji na shemo RECIKEL.

Nekaj pomembnih poudarkov:

  • Industrijska baterija ali akumulator je baterija ali akumulator, ki je namenjen izključno za industrijsko ali profesionalno uporabo ali se uporablja v vseh vrstah električnih vozil;
  • Proizvajalec, ki daje na trg RS industrijske akumulatorje mora skleniti pogodbo z nosilcem skupnega načrta, da ga pooblastili za prenos obveznosti zbiranja in predelave odpadnih akumulatorjev;
  • Za prodajo industrijskih akumulatorjev se ne plačuje okoljske dajatve na FURS;
  • Proizvajalec se mora registrirati pri Agenciji RS za okolje in sicer se mora vpisati v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev.