Novice

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Dne 31.7.2015 je bila v uradnem listu objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Družba RECIKEL spremlja vse spremembe in dopolnitve zakonodajnih predpisov na področju ravnanja z odpadno embalažo ter drugih povezanih področij.

Uredba o spremembi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo prinaša v slovenski prostor nekaj dobrodošlih novosti na poti k pravičnejšem prevzemanju odpadne embalaže od izvajalcev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, za zavezance, ki dajejo tudi tovrstno embalažo na trg Slovenije.

Ključne točke Uredbe o spremembi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo:

  1. Vlada RS bo do 30. 06. tekočega leta izdala sklep o deležih posameznih družb za ravnanje z odpadno embalažo in sicer ločeno za:
  • papirno in kartonsko embalažo
  • stekleno embalažo
  • leseno embalažo
  • mešano embalažo – kar je zajeto plastična embalaža, kovinska embalaža ter embalaža drugih materialov

Osnova za določevanje deležev družb ostaja obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže v prvem tromesečju tekočega leta, pri tem da se za izračun deležev po omenjenih frakcijah odpadne embalaže določa skladno s prilogo.

Opredelitev vrste embalaže je tako enaka kot jo opredeljuje Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

  1. Sprememba Uredbe opredeljuje sankcije za družbo za ravnanje z odpadno embalažo ob neizpolnjevanju vseh zahtev iz Uredbe, ki se nanašajo na obveznosti družbe za ravnanje z odpadno embalažo.
  2. Sprememba Uredbe ukinja Komisijo za embalažo.

Družba RECIKEL tekoče izpolnjuje vse svoje obveznosti. Vzpostavili smo sistem vodenja evidenc tako zavezancev kot izvajalcev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki. Le to je ključ do tekočega izpolnjevanja vseh obveznosti in ne le reševanje težav, ki jih prinašajo različne interpretacija zakonodajnih okvirov.

Pri družbi RECIKEL si prizadevamo, da bi končno zaživela pravičnejša obravnava vseh akterjev iz Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Čas je, da Slovenija ureja področne Uredbe v prid okoljske učinkovitosti in razvoju slovenskega gospodarstva in ne le nepotrebnemu obremenjevanju zavezancev, ki ni predmet proizvajalčeve odgovornosti, kar je osnovna usmeritev evropskih direktiv.