Novice

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Obveščamo vas, da je bila dne 14. 10. 2022 v Uradnem listu RS objavljena Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uradni list RS, št. 132/2022).

Uredba je dostopna na spletni strani: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8415

Naveden zakonodajni okvir predpisuje proizvajalčevo razširjeno odgovornost za naslednje izdelke:

V kolikor vaše podjetje posreduje na trg RS zgoraj navedene izdelke se boste morali v roku 60 dni od sprejetja navedene Uredbe, to je do 28.12.2022 v evidenco proizvajalcev na spletni strani Agencije RS za okolje.

Aplikacija za vpis bo vzpostavljena najkasneje do konca meseca novembra 2022. Posredujemo vam povezavo do spletne strani ARSO, kjer se boste lahko vpisali: http://okolje.arso.gov.si/embalaza/

Od dne 01.01.2023 boste morali voditi evidenco zgoraj navedenih posameznih proizvodov danih na trg RS. Prvič boste morali o masi posamezne vrste plastičnega proizvoda danega na trg RS poročali v januarju 2024.

Uredba določa nove obveznosti za organizatorje prireditev, upravljalce avtomatov za pijačo in ponudnikov pijače in hrane. Določa cilje in ukrepe za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, cilje in ukrepe zmanjšanja porabe ter zahteve pri oblikovanju nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, pravila in obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), cilje ločenega zbiranja odpadkov iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, zahteve za poročanje o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na trg v Republiki Sloveniji, zahteve za poročanje o nastalih odpadkih iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter ukrepe in stroške za ozaveščanje.

Za več informacij nas lahko kontaktirate na telefonski številki 01 588 08 58, ali preko maila: info@recikel.si