Novice

VABILO NA IZOBRAŽEVALNI WEBINAR

VABILO NA IZOBRAŽEVALNI WEBINAR

POMEMBNO ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE!

31. 03. 2021 je zadnji rok za oddajo Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi in Poročila o količini embalaže, ki je bila dana v promet ali uporabljena v letu 2020.

V podjetju RECIKEL organiziramo izobraževalni seminar. Želimo vam ponuditi pomoč pri pripravi poročil ter vam podati dodatno strokovno razlago kako vzpostaviti evidenco o embalaži dani na trg RS ter vam predati strokovno znanje s področja ravnanja z odpadki v vašem podjetju.

VSEBINA SEMINARJA:

Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

Ravnanje z odpadki

Kaj boste pridobili?

Razpisali smo tri termine in sicer:

PREDAVATELJICA: Janja Koblar, strokovna sodelavka v podjetju RECIKEL, ki ima 10 let delovnih izkušenj iz področja ravnanja z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi prenosnimi baterijami ter okoljsko zakonodajo in pravilnim izpolnjevanjem zakonodajnih obveznosti gospodarskih subjektov v Sloveniji.

Vsak udeleženec prejme gradivo ter potrdilo o udeležbi na seminarju.

KOTIZACIJA: 120 EUR/udeleženca. V primeru neudeležbe kotizacija ni vračljiva.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov: info@recikel.si

Ob prijavi prosim navedite: podjetje, ime, priimek in elektronski naslov udeleženca ter izbrani termin.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo!

Lepo vas pozdravljamo!