Novice

VABILO NA IZOBRAŽEVALNI WEBINAR

POMEMBNO ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE!

31. 03. 2021 je zadnji rok za oddajo Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi in Poročila o količini embalaže, ki je bila dana v promet ali uporabljena v letu 2020.

V podjetju RECIKEL organiziramo izobraževalni seminar. Želimo vam ponuditi pomoč pri pripravi poročil ter vam podati dodatno strokovno razlago kako vzpostaviti evidenco o embalaži dani na trg RS ter vam predati strokovno znanje s področja ravnanja z odpadki v vašem podjetju.

VSEBINA SEMINARJA:

Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

 • Pravilno izpolnjevanje zakonodajnih obveznosti s področja ravnanja z odpadno embalažo,
 • Sporočanje podatkov v zvezi z embalažo dano na trg RS (navodila za pravilno poročanje),
 • Vodenje evidence o embalaži dani na trg RS.

Ravnanje z odpadki

 • priprava Letnega poročila o ravnanju z odpadki za preteklo koledarsko leto (navodila in smernice za poročanje),
 • Obveznosti podjetja na področju ravnanja z odpadki,
 • Praktični primeri pravilnega ravnanja z odpadki v podjetju.

Kaj boste pridobili?

 • Navodila kako pripraviti poročilo za ravnanje z odpadki,
 • Navodila kako vzpostaviti evidenco o embalaži dani na trg RS,
 • Navodila kako pravilno izpolniti poročilo o embalaži dani na trg RS,
 • Jasna pravila za ravnanje z odpadno embalažo in ostalimi odpadki,
 • Možnost vprašanj in razrešitve težav v vašem podjetju.

Razpisali smo tri termine in sicer:

 • Četrtek, 04.03.2021 od 9:00 do 11:00 ure
 • Sreda, 10.03.2021 od 9:00 do 11:00 ure
 • Četrtek, 25.03.2021 od 9:00 do 11:00 ure – zadnja ponovitev!

PREDAVATELJICA: Janja Koblar, strokovna sodelavka v podjetju RECIKEL, ki ima 10 let delovnih izkušenj iz področja ravnanja z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi prenosnimi baterijami ter okoljsko zakonodajo in pravilnim izpolnjevanjem zakonodajnih obveznosti gospodarskih subjektov v Sloveniji.

Vsak udeleženec prejme gradivo ter potrdilo o udeležbi na seminarju.

KOTIZACIJA: 120 EUR/udeleženca. V primeru neudeležbe kotizacija ni vračljiva.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov: info@recikel.si

Ob prijavi prosim navedite: podjetje, ime, priimek in elektronski naslov udeleženca ter izbrani termin.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo!

Lepo vas pozdravljamo!