Novice

Vi ločujete, recikel reciklira!

Vi ločujete, recikel reciklira!

Ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji predpisuje posebna Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Postavlja pravila tistega, ki daje na trg, da poskrbi, da se lahko odpadne prenosne baterije oddajo v razgradnjo in nadaljnjo predelavo.

VI LOČUJETE, RECIKEL RECIKLIRA!

S pravilnim ločevanjem odpadkov omogočate, da podjetje RECIKEL reciklira odpadke in jim omogoči novo življenje.

Shema RECIKEL prevzema odpadno embalažo od vseh komunalnih podjetij v Sloveniji in jo pripelje na zbirni center, kjer se odpadna embalaža sortira. Posamezne frakcije odpadne embalaže pošljemo v center za recikliranje, kjer odpadna embalaža postane surovina za nove izdelke.

RECIKEL je v letu 2022 v Sloveniji recikliral več kot 25 tisoč ton komunalne odpadne embalaže, od tega rekordno več kot 60 milijonov PET plastenk.

Vas zanima več?

Pišite nam na mail info@recikel.si in odgovorili vam bomo na vsa vaša vprašanja.