Novice

Vlada je s Sklepom potrdila določitev deležev DROE za leto 2017.

Vlada je s Sklepom potrdila določitev deležev DROE za leto 2017.

V uradnem listu št. 33/2017 z dne 30.6.2017 je objavljen Sklep vlade RS o določitvi deležev družb za ravnanje z odpadno embalažo.

Le tako vas seznanjamo z našim deležem, ki je:

**Vrsta embalaže** **Delež družbe RECIKEL**
**Papirna in kartonska** 26,63%
**Mešana embalaža (kovinska, plastična in sestavljena)**25,01%
**Steklena** 40,15%
**Lesena** 12,33%

V letu 2017 so deleži DROE objavljeni prvič skladno z Uredbo na dan 30.6. tekočega leta. Tako ažurno in korektno pripravo Sklepa za določitev deležev DROE s strani Ministrstva za okolje in prostor v družbi RECIKEL pozdravljamo. Le tako imamo vsi akterji dovolj časa, da uskladimo količine za prevzem od izvajalcev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.