Kaj so prenosne baterije ali akumulatorji?

Prenosna baterija in akumulator je baterija, gumbasta celica, baterijski sklop ali akumulator, ki:

  • je zapečaten
  • je ročno prenosljiv
  • ni niti industrijska baterija ali akumulator niti avtomobilska baterija ali akumulator.

Primeri kaj ni prenosna baterija ali akumulator
Industrijska baterija ali akumulator

Industrijska baterija ali akumulator je baterija ali akumulator, ki je namenjen izključno za industrijsko ali profesionalno uporabo ali se uporablja v vseh vrstah električnih vozil.

Avtomobilska baterija ali akumulator

Avtomobilska baterija ali akumulator je baterija ali akumulator, ki se uporablja za avtomobilski zaganjalnik, osvetlitev ali napajanje za vžig.

Dodatni pomembni izrazi
Gumbasta celica

Gumbasta celica je majhna, okrogla prenosna baterija ali akumulator, katere premer je večji od njene višine in ki se uporablja za posebne namene.

Baterijski sklop

Baterijski sklop je vsak niz baterij ali akumulatorjev, ki so medsebojno povezani oziroma zapečateni v zunanji ovoj, tako da tvorijo sklenjeno enoto, ki je končni uporabnik ne more razdeliti ali odpreti.

Skupni načrt ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL

Družba RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji. S 1.1.2017 dalje je skupni načrt potrjen.

Vsem proizvajalcem, ki bi želeli izpolnjevati svoje obveznosti preko skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, zagotavljamo skladno ravnanje z veljavno zakonodajo, gospodarno ravnanje ter okoljsko odgovorno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

Preberite še

Kaj so baterije in akumulatorji

Preberite več

Kaj so prenosne baterije in akumulatorji?

Preberite več

Vrste prenosnih baterij in akumulatorjev

Preberite več

Kaj je embalaža?

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala namenjeni temu, da obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Preberite več

OEEO

Družba RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. S 1.1.2017 dalje je skupni načrt potrjen.

Preberite več

Aktualno Recikel

Cover image placeholder

13/4/2021

Obvestilo! Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Preberite več
Cover image placeholder

18/2/2021

VABILO NA IZOBRAŽEVALNI WEBINAR

Preberite več
Cover image placeholder

23/6/2020

Kam z odpadno električno in elektronsko opremo (2020)

Preberite več
Cover image placeholder

20/6/2020

Kam z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (2020)

Preberite več
Cover image placeholder

3/6/2020

RECIKEL nosilec skupnega načrta za industrijske in avtomobilske akumulatorje

Preberite več
Cover image placeholder

2/6/2020

SEMINAR: Odpadna embalaža in pravilno ravnanje z odpadki!

Preberite več

Zakonodaja

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

Preberite več

Zbirni centri Recikel